Skip to main content

Grohe publicerar sin andra hållbarhetsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2018 09:58 CEST

 •  GROHE överträffar hållbarhetsmålen
 • Hållbarhet är en integrerad del av GROHE’s strategi, vilken fokuserar på effektiv tillväxt och inkluderar hela värdekedjan, partners, kunder, leverantörer och medarbetare
 • Mission, värderingar, strategi och organisation – världens ledande leverantör av sanitetslösningar publicerar all relevant information rörande sitt hållbarhetsperspektiv i en andra officiell rapport
 • I hållbarhetsrapporten informerar GROHE, världens största leverantör av sanitetsprodukter, om verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan för 2015/2016. Rapporten visar att GROHE’s resultat rörande hållbarhet överträffar målen. Under 2016 har GROHE till exempel nästan dubblat målet om att reducera vattenförbrukningen med strax under nio procent jämfört med 2013. Under samma tid lyckades GROHE öka energieffektiviteten till över 14 procent, där målet låg på knappt nio procent. GROHE har även reducerat sina växthusgasutsläpp med nästan en fjärdedel, där målet också låg på knappt nio procent. Dessutom fortsätter GROHE att jobba mot att nå det ambitiösa målet att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020 och att reducera koldioxidavtrycket med 20 procent.

  GROHE följer en 360-graders strategi

  Att sträva mot den högsta nivån av hållbarhet är en viktig del av GROHE’s DNA och tillsammans med kvalitet, teknologi och design är hållbarhet ett av företagets kärnvärden. GROHE följer konsekvent en 360-graders hållbarhetsstrategi som integrerar de definierade verksamhetsområdena för medarbetare, leverantörer, växter, produkter och bidrag till samhället i samma utsträckning. Ansvaret för hållbarhet ligger på vår Executive Board Operations som vid beslutsfattande rådgör med hållbarhetsrådet.

  FN:s mål är riktmärket för GROHE

  Som en del av hållbarhetsstrategin jobbar GROHE hårt med FN:s sjutton mål för hållbar utveckling. Dessa inkluderar bland annat tillgång till och hållbar förvaltning av vatten och sanitet (mål 6), främjandet av hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12) och utveckling av åtgärder för att bekämpa klimatförändringar (mål 13). GROHE, som sedan 2014 är en del av LIXIL Group, delar passionen för hållbarhet med koncernens alla varumärken. Det gemensamma målet är bland annat att det positiva bidraget till miljön av LIXIL:s produkter och tjänster år 2030 ska överstiga miljöpåverkan från hela koncernens affärsprocesser.

  Innovativa produkter – en del av hållbarhetsstrategin

  Ett viktigt fokus för GROHE är en medveten och hållbar hantering av varenda vattendroppe. Därför ökar hela tiden antalet miljövänliga produkter, tekniker och innovationer. Ett exempel är GROHE Blue, som ger filtrerat, kylt vatten direkt från kranen. Du kan själv välja om du vill ha vattnet stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat. Baserat på genomsnittet i EU kan det hjälpa en familj på fyra personer att spara 600 plastflaskor om året. En tysk studie visar dessutom att systemet minskar koldioxidutsläppen med över 60 procent jämfört med vatten på flaska.

  Har sparat 2,35 miljoner hektoliter vatten

  Vattensäkerhetssystemet med GROHE Sense och GROHE Sense Guard lanserades 2017 och säkerställer att oupptäckta läckor – vilka står för tio procent av den privata vattenkonsumtionen – upptäcks. Om ett rör skulle gå sönder stängs vattentillförseln av omedelbart. Dessutom har andelen blandare med den vattenbesparande EcoJoy-teknologin ökat till omkring 70 procent (samma siffra år 2014 var 38 procent). Sen lanseringen 2013 har de bidragit till att spara omkring 2,35 miljoner hektoliter vatten.

  På GROHE går effektivitet och hållbarhet hand i hand

  ”På GROHE är vi ansvariga för en framtid som är värd att leva”, förklarar Thomas Fuhr, Executive Director Operations på GROHE och ansvarig för hållbarhet på styrelsenivå. Han tillägger: ”Vi är fast övertygade om att man inte behöver välja mellan hållbarhet och effektivitet. Tvärtom, ett företags framtida lönsamhet och ekonomiska framgång beror till stor del på dess hållbarhet. Välbefinnandet för framtida generationer säkras bäst genom att hållbarhet också lönar sig ekonomiskt”.

  Läs mer på www.grohe.com/sustainability

  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa, vilka alla levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma. LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart - var de än är.

  GROHE

  Kistagången 12 • 164 40 Kista • Telefon: +46 77 114 13 14 • www.grohe.se