Skip to main content

Gröna Bilister: En barnvänlig stad är en attraktiv stad

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2017 17:03 CEST

​I Miljöpartiets ​tiopunktsförslag, finns ett antal åtgärder som direkt vänder sig till barn och ungdomar.

I Miljöpartiets tiopunktsförslag, som presenterades i Almedalen under fredagen, finns ett antal åtgärder som direkt vänder sig till barn och ungdomar. Det ska bli tryggare att cykla till skolan, och ju fler föräldrar som cyklar till jobbet, desto fler barn cyklar till skolan. Bland punkterna finns också förslag som gynnar den samlade mobiliteten snarare än bara bilen, och förslag om sänkt moms för bilpooler.

– Just trafiksituationen utanför skolor har på många håll blivit kaotisk, i takt med att allt fler föräldrar skjutsar barnen till skolan. Inte sällan sker det för att man just upplever situationen som farlig. Det är en ond spiral som måste brytas - och den effektivaste metoden är att skapa bättre alternativ till föräldrarnas arbetspendling med bil. Därför bidrar en skattefri cykelförmån inte bara ökad cykelpendling utan också säkrare skoltrafikmiljöer. Vi är mycket positiva till förslaget och bidrar gärna till att utforma dess detaljer, säger Johanna Grant.

– Bilpooler, i alla dess former, är suveräna verktyg för att maximera bilens nytta och minska dess skadliga inverkan. De ökar också medborgarnas frihet att välja olika fordon för olika ändamål, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det minskar anspråken på städernas dyrbara utrymme eftersom privatägda bilar i huvudsak står stilla och delade bilar används mer effektivt. Eftersom taxi och kollektivtrafik har sex procents moms idag är det helt rimligt att även bilpooler får samma momssats och därmed blir ett ännu mer ekonomiskt alternativ än det redan är. Nu väntar vi bara på att bilpooler får en juridisk status som kan jämföras med taxi, så att bilpoolerna kan få egna p-rutor i centrala lägen.

Miljöpartiet argumenterar främst för att staden blir mer barnvänlig med dessa förslag. Gröna Bilister instämmer och menar att det är hög tid att se över prioriteringarna av stadens utrymme:

– Det ska självklart finnas plats för bilar i en stad, för de behov de är bäst på att tillfredsställa, säger Johanna Grant. Ingen är heller betjänt av något idiotstopp för biltrafik. Men det är absurt att det finns regler för hur många bilar som ska garanteras plats i ett område, medan det saknas motsvarande mått för hur mycket yta barn behöver för lek och utevistelse. Alla åtgärder som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik bidrar till stadens ytor används mer effektivt. Det gynnar på sikt också den biltrafik som har i staden att göra.

Därtill pekar Gröna Bilister på att förslagen gynnar såväl folkhälsa som städernas långsiktiga konkurrenskraft.

– Allt fler människor drabbas idag av fetma och övervikt och samhällskostnaderna för dessa välfärdssjukdomar är nu uppe i hisnande 70 miljarder kronor per år, påpekar Fredrik Holm på Gröna Bilister. Ökad gång och cykling är viktiga motåtgärder vars marginella kostnader blir till extremt lönsamma investeringar, vid sidan av att de ökar de drabbade individernas välbefinnande.

– Vidare ser vi över hela världen hur de storstäder som löser sina transportbehov med god samhällsplanering och en stor andel gång, cykel och kollektivtrafik vinner stort i attraktivitet och konkurrenskraft, jämfört med städer som ger upp inför en allt mer ytkrävande massbilism.

För ytterligare upplysningar och kommentarer:

Johanna Grant, 073-704 69 82

Martin Prieto Beaulieu, 0702-13 20 55

Fredrik Holm, 0733-30 81 58

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiker. Gröna Bilister är en ideell förening och grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och WWF. Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av biltrafiken som gör det möjligt  för kommande generationer att ha glädje av bilen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.