Skip to main content

Groth & Co assisterade BioArctic med patentrådgivning inför börsintroduktionen

Nyhet   •   Jan 22, 2018 10:38 CET

BioArctic är ett biofarmaföretagmed fokus på innovativa behandlingar som hjälper patienter med sjukdomar i centrala nervsystemet

BioArctic är ett svenskt forskningsbaserat biofarmaföretag som bland annat utvecklar sjukdomsmodifierande antikroppsbaserade behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även ett innovativt behandlingskoncept för kompletta ryggmärgsskador.

Vi har assisterat BioArctic med patentrådgivning inför börsintroduktionen

Vår patentkonsult Tomas Lundquist, som har arbetat med BioArctic sedan 2014, arbetar löpande med att bygga och förvalta BioArctics strategiskt viktiga patentportfölj.

Inför BioArctics börsintroduktion assisterade Tomas BioArctic med analyser av bolagets patentsituation. Materialet belyste alla relevanta aspekter ur ett patentperspektiv som användes som underlag för olika Due Diligence-analyser. Vid Due Diligence-förfarandet assisterade Tomas BioArctic genom att svara på patentrelaterade frågor som ställdes av parter som genomförde Due Diligence-arbetet. Tomas assisterade även med patentrelaterad information till det investeringsunderlag som BioArctic använde i samband med presentationer hos potentiella investerare.

Vid en börsintroduktion ställer även börsrevisorn höga krav på bolaget, där en del avser patentrelaterade frågor, t ex gällande ägandeskap och risker kopplat till patentportföljen. Även dessa frågor assisterade Tomas BioArctic med.

BioArctics notering var den största inom Life Science i Sverige sedan år 2000

BioArtic noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap den 12 oktober 2017. Bolagets börsvärde var 2,11 miljarder kronor räknat på teckningskursen. Vår patentkonsult Tomas var inbjuden till noteringsceremonin i egenskap av rollen som nyckelkonsult på BioArctic.

För BioArctic är patentrelaterade frågor av stor strategisk betydelse för bolagets långsiktiga hållbarhet. Vi investerar därför en hel del resurser och lägger stort fokus på att sköta dessa viktiga arbetsuppgifter på bästa sätt, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic AB.