Skip to main content

Det händer i centrum!

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2017 15:08 CEST

Runt om i Grums kommun satsas det på utveckling. Även i Grums centrum kommer det under 2017 att hända en hel del. Grums centrum kommer att genomgå en utveckling som innebär att vi bland annat får en rondell med nya infarter till Stationslängan, ICA och ett nytt busstorg.

Arbetet startar i april och ombyggnationen kommer att vara klar i slutet av september 2017. Inledningsvis kommer PEAB, som är entreprenör, att etablera sig och efter detta startar arbeten inom området. I första skedet kommer rivning av vårt torg(schackspelet, mur, stensättning samt växter) att ske.

På det nya busstorget kommer det att finnas en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor samt fem hållplatser. Tillgänglighet har varit ett av ledorden i projekteringen vårt nya centrum, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

I samband med ombyggnationen av Grums centrum kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Sveagatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan.

När arbetet med vattenledingarna är färdigt kommer arbeten med ytskikt att påbörjas såsom vägbana, rondell, plattsättning, montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning och plantering.

Investeringsbeloppet är drygt 19 miljoner varav kommunen får totalt cirka 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

Under entreprenaden/byggtiden kommer det bli en stor påverkan på all trafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik och bussarna kommer att ha temporära hållplatser. Vi ber därför om överseende angående detta. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september. Det kommer som ni säkert förstår bli en stökig vår och sommar men vi kommer få ett mycket fint och funktionellt centrum till hösten, det ser vi fram emot!

Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera