Skip to main content

Nytt LUF-upphandlat ramavtal för pumpar

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 09:22 CET

VÄRMEK har från den 1 januari 2014 ett nytt LUF-upphandlat ramavtal att erbjuda alla sina medlemmar. Det nya avtalet omfattar leveranser av alla typer av pumpar med tillbehör. Den upphandlade leverantören är Grundfos AB. Grundfos har ett komplett pumpprogram och rikstäckande service.

Som VÄRMEK-medlem behöver man nu inte göra egna upphandlingar inom detta område, utan kan bara beställa pumpar med tillbehör och hänvisa till VÄRMEKs ramavtal. Avtalet gäller 2014-2015 och med en möjlighet till förlängning ett plus ett år.
Avtalet finns publicerat under medlemsinloggningen på VÄRMEKs hemsida.

För mer information kontakta antingen Christer Sjödell, VÄRMEK, christer.sjodell@varmek.se eller Patrik Berglund, Grundfos, pberglund@grundfos.com.


Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera