Media-no-image

Nya EU-krav på ursprungsmärkning av kött – GS1 kan hjälpa

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 14:58 CEST

Från idag, den 1 april 2015, måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Detta enligt en ny förordning från EU. GS1:s standarder gör det möjligt att fånga och dela den informationen.
- Det är jättebra att GS1:s standarder finns. Märkningen blir mycket enklare när det finns ett enda system att använda sig av, säger Anneli Lundell, kvalitetsansvarig på Scan.

På kött från gris, får, get och fågel måste det framgå var djuret är uppfött och slaktat. Men det finns inget krav att ange i vilket land djuret föddes. På nötkött däremot måste det stå i vilket land djuret föddes. Reglerna för ursprungsmärkning av nötkött skiljer sig alltså från reglerna för gris, får, get och fågel.

GS1 standarder gör det möjligt att i fysisk märkning på förpackningarna, i form av exempelvis streckkoder fånga information om produkten och i det här fallet vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Den här möjligheten har sedan en längre tid funnits tillgänglig i GS1-standarden.

Och i det sammanhanget vill Anneli Lundell särskilt lyfta fram nyttan med GS1-standarden, också för slutkonsumenten.
- Att arbeta med ett enda system gör processerna både säkrare och mer effektiva. Man kan som slutkonsument vara trygg i att man vet vad det är man handlar, samtidigt som en effektivare process för produktion, leverans och hantering håller priserna nere. Jag vill påstå att det här är enda sättet att nå framgång, säger Anneli Lundell.


- Att även andra köttslag får samma krav är naturligt då vi under senaste åren har läst om fler uppmärksammade incidenter där produktens ursprung inte stämmer. Det gör inte minst att vi konsumenter blir mer uppmärksamma, medvetna och kräsna eftersom rätt ska vara rätt. Har jag valt att handla produkter från ett land vill jag veta med säkerhet att det kommer från det land som anges på förpackningen. GS1:s standarder för spårbarhet möjliggör att förmedla den här informationen på ett mer säkert sätt, säger Karolin Catela, spårbarhetsansvarig på GS1.

Även på Scan ser man ett förändrat beteende hos slutkonsumenterna. Anneli Lundell stämmer in i att det finns en allt större efterfrågan på information om exempelvis ursprung.

- Det gör ju att vi också ser ett större intresse hos butikerna, säger hon.

GS1 är en global och branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

Från idag, den 1 april 2015, måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Detta enligt en ny förordning från EU. GS1:s standarder gör det möjligt att fånga och dela den informationen.

Läs vidare »
Media-no-image

Findus invests in GS1’s standard for traceability in ultra-modern facility

Nyheter   •   2015-03-30 09:35 CEST

When Findus builds a new factory and cold store in Bjuv, in the south of Sweden, GS1’s standard for traceability is an important part of the SEK 600 million investment. Being able to trace throughout the entire supply and manufacturing process makes for efficient handling and a high level of food safety.

Findus is one of Sweden’s leading food companies with over 200 frozen products and 50 food cupboard products in their range. In addition they market over 400 products for the restaurant and food service sectors.

A total of some 120,000 tonnes or 350,000 pallets of food are handled annually in Findus’ facilities. The new plant accounts for 35,000 tonnes per year. This makes high demands on the company’s processes.

“Food safety is critical for us and we have been working for a long time to extend traceability. The new facility we are taking into use in the spring and summer is fully equipped with the latest technology for traceability according to GS1’s standards,” says Erik Börtemark, Supply Chain Director at Findus.

Everything is scanned

In the new facility in Bjuv most things are automated and everything is scanned both on the way into and out of the plant as well as throughout the production process. This provides control and quality assurance so that the products are always handled correctly.

“We have developed our traceability process significantly in recent years. At the same time we have good control over both internal and external complaints and deviations. We also closely monitor consumer opinion and whether another manufacturer who uses the same supplier as us has problems with raw materials.”

“Findus has many suppliers all across Europe and in this project has done lots of work with them to improve traceability,” explains Erik Börtemark. “Among other things by requiring suppliers to follow GS1’s standard in the layout and information content of pallet labels and their placement.”

“It has been relatively easy to get our European suppliers on board, but sometimes it can be difficult to get them to use the correct label layout since they want to design them themselves. Other parts of the world need a bit more work. For example, we buy a number of products from Asia where logistics are different, such as containers being loaded differently, and the use of pallet labels is a challenge. But we have had good help from GS1 in China and Sweden to persuade them to produce labels that comply with GS1’s standard.”

Consumer demands

Karolin Catela, who works with standardisation, development and implementation of traceability at GS1 says that Sweden is in the forefront regarding food safety.

“We have made relatively good progress in Sweden in the use of GS1’s standards for traceability, especially in the food industry.”

She points to a number of factors that have heightened interest in reliable traceability in recent years. Not least consumer demands for more and correct information about product, such as origin, as well as major food scandals, tighter legislative demands and traceability legislation. This has meant that the food industry and authorities in many countries are now looking at ways to handle food traceability information.

“GS1 continues, for example, to cooperate at the global level in expert groups within the European Commission to promote better traceability through the use of GS1’s standard. This feels particularly important since a company’s supply chain stretches over the whole world and more and more products are bought online,” she says.

Expanded user group

Almost all food producers and retail chains currently use GS1’s standard for identification with a unique item number together with barcodes on packages. Using GS1’s standard and toolkit makes it possible to trace individual products, items, packages, pallets and units throughout the supply chain from raw materials and manufacturing all the way out to the store.

In order to recall food quickly and efficiently a working process for traceability is needed. GS1 works both locally and globally together with many different sectors to develop efficient solutions that connect the existing information flows between manufacturer and buyer.

“To get more sectors involved we will be expanding our existing user group for traceability with new members during the spring. The aim is to reach consensus on how to meet the demands made on traceability and develop the tools needed to enable it,” says Karolin Catela. 

When Findus builds a new factory and cold store in Bjuv, in the south of Sweden, GS1’s standard for traceability is an important part of the SEK 600 million investment. Being able to trace throughout the entire supply and manufacturing process makes for efficient handling and a high level of food safety.

Läs vidare »
Media-no-image

Risk att företag missar märkning av medicintekniska produkter

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:56 CET

All ny medicinteknisk utrustning som säljs till USA måste enligt en ny lag följa den amerikanska hälso- och läkemedelsmyndigheten FDA:s krav på unik identifiering, så kallad UDI. GS1, som har ackrediterats för att utfärda UDI-märkningen, ser uppenbara risker att det finns svenska företag som inte tror sig omfattas av reglerna och därför kan gå miste om affärerna.

Under en period av sex år, från hösten 2014 till hösten 2020, ska samtliga medicintekniska produkter som exporteras till USA märkas enligt FDA:s krav på unik identifiering, UDI (Unique Device Identification). GS1 uppskattar att de berör minst ett par hundra företag i Sverige.

För en första produktkategori, vissa typer av inplantat, skulle märkningen ha varit genomförd redan den 24 september 2014. Nästa deadline är den 24 september 2015, då ska ytterligare en grupp inplantat och livsuppehållande apparatur ha genomgått märkningen.

Produkterna har delats in i olika klasser, och det är den aktuella klassen som avgör när under perioden som den medicintekniska produkten och tillhörande förpackning senast ska märkas för att godkännas för försäljning till USA.

Alla produkter och all utrustning som används inom sjukvården omfattas av lagkravet – allt från operationsknivar till latexhandskar och röntgenapparater. Men även sådant som IT-utrustning och bomullstussar ska UDI-märkas.

De företag som exporterar den här typen av utrustning till USA kan vända sig till GS1 för att få hjälp att märka på rätt sätt. Genom att GS1-systemet uppfyller alla de krav som myndigheterna ställer på UDI har de företag som redan är kunder till GS1 goda förutsättningar att uppfylla lagkraven redan i dag.

”Däremot finns det en risk att andra leverantörer, som i förstone kanske inte betraktar sig som producenter av medicinteknisk utrustning, missar kraven på märkning. Lagen omfattar all utrustning som används inom hälso- och sjukvården. Många inser inte att UDI redan har börjat användas i USA och att det nu gäller att anpassa sig. För dem är det hög tid att agera”, säger Tomas Wennebo, sektoransvarig för hälsa och sjukvård på GS1.

GS1 har ackrediterats av FDA som utfärdande organ av UDI, vilket betyder att GS1:s standard för identifiering, märkning och informationsdelning kan användas för att uppfylla lagkraven.

GS1 är en global organisation som arbetar utan vinstintresse med att ta fram standarder. GS1:s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Från början var det standarder åt handeln, för att effektivisera varuflöden, men standarderna är applicerbara överallt, exempelvis inom sjukvård, bygg, transport och logistik..

All ny medicinteknisk utrustning som säljs till USA måste enligt en ny lag följa den amerikanska hälso- och läkemedelsmyndigheten FDA:s krav på unik identifiering, så kallad UDI. GS1, som har ackrediterats för att utfärda UDI-märkningen, ser uppenbara risker att det finns svenska företag som inte tror sig omfattas av reglerna och därför kan gå miste om affärerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Findus väljer GS1-standard för spårbarhet

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 09:56 CET

Livsmedelsföretaget Findus har valt GS1:s standard för spårbarhet i företagets nya fabrik och fryslager i skånska Bjuv. När fabriken snart tas i bruk blir den fullt utrustad med den senaste tekniken som gör det möjligt att spåra alla livsmedel genom hela leverans- och tillverkningsprocessen, vilket ger en effektiv hantering och hög livsmedelssäkerhet.

Findus är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med mer än 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 400 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Runt 120 000 ton livsmedel hanteras årligen i Findus anläggningar.

Findus nya fabrik, en investering på cirka 600 miljoner kronor, kommer att hantera 35 000 ton om året. Här kommer det mesta att vara automatiserat och allt scannas på väg in och ut ur anläggningen och genom hela produktionsprocessen. Det ger en kontroll och kvalitetssäkring så att produkterna alltid hanteras rätt.
- Vi har kommit förhållandevis långt i Sverige med att använda GS1:s standarder för spårbarhet, speciellt inom livsmedelsbranschen. Findus nya fabrik är ett ypperligt exempel på det, säger Karolin Catela, som är Business Manager Traceability på GS1.

För att kunna återkalla livsmedel snabbt och effektivt krävs en fungerande process för spårbarhet. I stort sett alla livsmedelsproducenter och livsmedelskedjor i Sverige använder GS1:s standard för identifiering via ett unikt artikelnummer tillsammans med streckkoder på förpackningarna. Med hjälp av GS1:s standard och verktygslåda går det att spåra enskilda produkter, artiklar, förpackningar, pallar och enheter genom hela flödeskedjan – från råvara, tillverkning och ut till butik.

Konsumenternas ökade krav på mer och rätt information om produkter och deras ursprung är ett exempel på sådana faktorer som har ökat intresset för att skapa en pålitlig spårbarhet.

GS1 arbetar både lokalt och globalt och med många olika branscher för att utveckla effektiva lösningar som kopplar ihop flödet av information mellan producenter och köpare.  

Kontaktpersoner:

Bo Raattamaa, vd GS1 Sweden, 0706-604989

Pierre Lundh, marknadschef GS1 Sweden, 0702-765022

GS1 är en global och branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

Livsmedelsföretaget Findus har valt GS1:s standard för spårbarhet i företagets nya fabrik och fryslager i skånska Bjuv. Fabriken, en investering på cirka 600 miljoner kronor, blir utrustad med den senaste tekniken som gör det möjligt att spåra alla livsmedel genom hela leverans- och tillverkningsprocessen, vilket ger en effektiv hantering och hög livsmedelssäkerhet.

Läs vidare »
Wkvjjrx5ofdftvkkgnm2

Norrmejerier vinnare av GS1 AWARD 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 08:45 CEST

Årets GS1 Award gick till Norrmejerier som fick ta emot priset vid Dagligvarubranschens Höstmöte på Grand Hôtel i Stockholm den 2 oktober. Företaget har på ett målmedvetet sätt infört och utvecklat gjort GS1:s och Validoos standarder och tjänster. GS1 Award delas ut en gång om året till ett av organisationens kundföretag. Vinnaren är utvald bland GS1 Swedens drygt 11 000 kundföretag.

L9vjt678sdcpsnhveiau

USAs ambassadör: ”Standarder förenklar handel över Atlanten”

Nyheter   •   2014-02-06 09:22 CET

Nyligen besökte den Amerikanska ambassadören Mark Brezinski standardiseringsorganisationen GS1s huvudkontor i samband med Amerikanska Handelskammarens styrelsemöte. Ett av mötets hetaste ämnen var hur hinder i handeln mellan USA och EU kan reduceras med gränsöverskridande standarder.

Smtt2mgg74calss3bdc9

Nudie Jeans vill öka spårbarheten

Nyheter   •   2014-02-04 11:05 CET

Kraven på spårbarhet ner till varje enskild produkt ökar i många branscher. Klädföretaget Nudie Jeans arbetar för att om några år kunna ge kunderna besked om hur varje plagg har producerats.

Gi5japo9abvr9f7aqcst

Nu bli det enklare att uppfylla USAs krav för ökad patientsäkerhet

Pressmeddelanden   •   2013-12-20 11:39 CET

Tillverkare eller leverantörer av medicintekniska produkter till USA kan nu ta hjälp av GS1s globala standarder för att utfärda unika artikelnummer (UDIs, Unique Device Identification) och klara de nya kraven från US Food and Drug Administration (FDA).

Zzroqjondmse2mjvwlxx

Bättre spårbarhet på frukt och grönt

Nyheter   •   2013-11-07 16:19 CET

I början av hösten fick ett parti honungsmeloner med höga halter av ett förbjudet bekämpningsmedel återkallas från butik. Det är i dag svårt att spåra enskilda frukter och det tar lång tid att återkalla ett parti.

V4szu0llck9py6ksstvq

GS1 AWARD 2013 GÅR TILL AXFOOD

Pressmeddelanden   •   2013-10-04 14:05 CEST

Den 3 oktober tilldelades Axfood GS1 Award för sitt engagemang i att införa och bidra till utveckling av branschstandarder som ökar produktsäkerhet, effektiviserar varuflöden och bidrar till en mer hållbar utveckling med mera. Priset delades ut av standardiseringsorganisationen GS1.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Chief Marketing Officer
  • kirupizmerreok.lgvundh@gsjifqts1cg.spoe
  • +46 70 276 50 22

Om GS1 Sweden

GS1 Sweden förenklar företags globala och lokala handel

.

Adress

  • GS1 Sweden
  • Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr
  • 111 91 Stockholm
  • Vår hemsida