Skip to main content

Återuppförandet av Gunnebo Slotts orangeri är inlett

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 15:12 CET

Orangeriet användes som vinterförvaring av exotiska krukväxter och plantor och  på sommarhalvåret, när växterna flyttats ut i stilträdgården, kunde herrskapet hålla sociala tillställningar i den rikt
dekorerade och påkostade byggnaden. Den ursprungliga timrade byggnaden förföll på grund av bristande underhållsarbete och monterades ner under 1800-talets första hälft.

Drömmen om att återuppföra byggnaden väcktes när Mölndals stad köpte egendomen 1949 och drömmen har hållits vid liv sedan dess, främst för att de drygt 200 originalritningarna till Gunnebos alla byggnader har bevarats från 1700-talet. Nu är planerna realiserade tack vare finansiellt stöd från sponsorerna Derome, Harry Sjögren AB och Wallenstam.  Förutom dessa bidrar även ägaren Mölndals stad samt Västra Götalandsregionen till projektets genomförande.

”- Vi är väldigt stolta över att kunna se planerna förverkligade och den nya byggnaden kommer stå på
ursprunglig plats och byggas såsom de bevarade ritningarna från 1700-talet berättar att orangeriet såg ut. För helhetsförståelsen av det historiska Gunnebo är orangeriet av stor betydelse av såväl estetiska, kulturella som pedagogiska skäl”, säger Gunnebos VD Lena Vikström.

Projektets sponsorer visar stort intresse i byggnadens återskapande och samtliga deltog under måndagen då projektet invigdes vid byggarbetsplatsen.

En av målsättningarna med rekonstruktionen av orangeriet är att visa upp historiskt hantver - för såväl allmänhet som blivande hantverkare - under själva processen. Deromes koncernchef Karl-Erik Andersson sa om byggnationen:

”- Derome arbetar strategiskt med att bygga i trä och vi ser fram emot att samarbeta med Gunnebo slott. Ur ett hållbarhetsperspektiv, så är trä det mest naturliga byggnadsmaterialet och
genom återskapandet av orangeriet bidrar vi till att synliggöra träets förträfflighet för framtidens byggande”.

Projektet syftar även till att väcka intresse för kulturmiljövård bland den breda allmänheten och utveckla besöksnäringen i regionen, då ett återskapat Gunnebo blir ett framstående besöksmål såväl regionalt, nationellt som internationellt. 

Harry Sjögren AB har varit sponsor till verksamheten på Gunnebo i flertalet år och Monica Söderbäck på Harry Sjögren uttalar sig:

”- Gunnebo Slott och Trädgårdar är unikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi har samsyn i arbetet med
hållbar utveckling och vi vet att anläggningen bidrar till både historiska upplevelser och rekreation för många människor. Återuppbyggnaden av orangeriet är ännu ett historiskt projekt som kommer höja upplevelsen av denna unika miljö”.

Gunnebo är en plats som årligen besöks av 400 000 besökare, vilket gör det till en lämplig plats att kommunicera kulturmiljövårdens hantverk, värden och intressen till en större allmänhet.

Wallenstams vVD, Thomas Dahl, sa om orangeriet:

"- Gunnebo Slott och Trädgårdars byggnation av orangeriet är ett viktigt projekt som fokuserar på hållbar utveckling, genuint hantverk och byggteknik, något som ligger oss varmt om hjärtat. Projektet bidrar också till att öka Mölndals attraktionskraft både hos de boende och besökare, vilket vi som bolag sätter stort värde på."

Byggnationen av orangeriet beräknas vara färdig 2018 och under den femåriga byggnadstiden är avsikten att skapa en pedagogisk plattform för kunskapsutbyte mellan akademiker, mästare, lärare, studenter, gesäller och lärlingar.

 

 


Gunnebo Slott och Trädgårdar ligger i Mölndal strax utanför Göteborg. Det är en av Sveriges främsta 1700-talsmiljöer och ett av Göteborgsregionens mest populära besöksmål med slott, butik, turistbyrå, ekologiska trädgårdar, kaffehus och krog samt en omfattande evenemangsverksamhet året om. Slottet byggdes som sommarvilla åt den mycket förmögne köpmannen John Hall och stod färdigt 1796.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    Det var rolligt att det blev av ,när ja arbetade på gunnebo så pratade Mangnus om deta jag tycke att det lät roligt att do skulle bygga det,jag se fram i mott att få följa det,dels att fota det litte då o då,lycka till med det.Hällas till Bengt och do andra på gunnebo o trädgård.

    - paul-erik frandsen - 2013-12-04 18:53 CET

Lägg till kommentar

Kommentera