Skip to main content

Välkommen på vernissage – Europeisk triennal för samtida smyckekonst

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2018 16:57 CET

Medusa, 2015. Av Marine Dominiczak, Frankrike. Foto: Marine Dominiczak

Välkommen till vernissage av vandringsutställningen Europeisk triennal för samtida smyckekonst, som nu kommit till Sverige och Gustavsbergs Konsthall.

Vernissagen äger rum den 17 februari, 13.00-16.00. Invigningstal 14.00 av Gaëlle Cornut, chef för WCC-BF (World Crafts Council Belgique-Francophone).

Artist talk den 20 februari, 15.00-17.00 med två av Triennalens konstnärer: 
Marion Delarue, Frankrike, som tilldelats Prize of the Wallonia-Brussels Federation, och Helena Johansson Lindell, Sverige, som tilldelats La Mention Honorifique du Jury (juryns hedersomnämnande) i Mons, Belgien. 

Varmt välkomna 
Ingen föranmälan behövs. Fri entré.

(For information in English, please scroll or see the attached file.)

Den samtida smyckekonsten är ett expansivt konst- och kunskapsområde där avståndet mellan accessoar och konstobjekt har ökat genom åren. I dag speglar smyckekonsten många gånger samhällsfrågor och socialt engagemang och flera av utställningens konstnärer uttrycker tankar kring bland annat hållbarhet, miljöfrågor och överkonsumtion. De olika perspektiven väcker dialog – smyckekonsten rör, berör och kanske till och med upprör. I utställningen ingår bärbar smyckekonst, men även större konstnärliga objekt och filmer.

Utställningen är en av de mest omfattande som har presenterats på Gustavsbergs Konsthall. Med sammanlagt fyrtiofem utställare från Belgien, Sverige och Frankrike är Triennalen ett unikt tillfälle att ta del av samtida smyckekonst i världsklass. Utställningen visar att smyckekonsten tar plats på en internationell formscen, men också att svensk smyckekonst intar en framträdande position inom det fältet.

Sofia Björkman, som är curator för det svenska urvalet, skriver i utställningskatalogen: "Vissa teman återkommer i mångas arbeten, vilket styrt urvalet, men arbeten ses från olika perspektiv; material och hantering blandas och leder därför till unika uttryck. Variation och snabba växlingar kan ses som typiskt för vår tid. Likaså konstnärernas mångsidiga tillvägagångssätt att etablera kontakter med en lika skiftande publik."

Triennalen, som närmast kommer från Mons i Belgien, är ett samarbete mellan huvudarrangören World Craft Council Belgique-Francophone, WCC-BF, och arrangörerna i respektive land. I Sverige är det Konsthantverkscentrum som är WCC-BF:s samarbetspartner, i samverkan med Gustavsbergs Konsthall. Triennalen är den sjätte i ordningen som WCC-BF arrangerar, och denna gång är det Frankrike och Sverige som bjudits in. Utställningen pågår till den 13 maj. Hösten 2018 öppnar Triennalen i Paris. 

Till press/media: För bokning av intervjuer och/eller reportage före vernissagedagen samt kontaktuppgifter till medverkande konstnärer och curatorer, kontakta Maj Sandell (kontaktuppgifter nedan).

I projektet får Konsthantverkscentrum stöd för det organisatoriska arbetet från Kulturrådet, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Västra Götalandsregionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DELTAGANDE KONSTÄRER / PARTICIPATING ARTISTS

SVERIGE/SWEDEN

A5 (Annika Pettersson, Adam Grinovich), Tobias Alm, Karin Roy Andersson, Lisa Björke, Linnéa Eriksson, Catharina Hällzon, Helena Johansson Lindell, Agnieszka Knap, Agnes Larsson, Li Liang, Kajsa Lindberg, Mia Fkih Mabrouk, Jelizaveta Suska, Sanna Svedestedt Carboo, Johanna Törnqvist. Curator: Sofia Björkman

BELGIEN/BELGIUM

Clarisse Bruynbroeck, Liesbet Bussche, Isabelle Carpentier, Frédérique Coomans, Clémentine Correzzola, Bernard François, Max Gielis, Jonathan Hens, Lodie Kardouss, Jorge Manilla, Patrick Marchal, Dimitar Stankov, Sébastien Vandekerckhove , Octave Vandeweghe, Eve Wolfs. Curator: Françoise Vanderauwera

FRANKRIKE/FRANCE

Marianne Anselin, Stella Bierrenbach, Babette Boucher, Monika Brugger, Sébastien Carré, Marion Delarue, Marine Dominiczak, Sophie Hanagarth, Florence Lehman, Isabelle Leourier, Marie Masson, Nathalie Perret, Galatée Pestre, Céline Sylvestre, Laurence Verdier. Curator: Brune Boyer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVITATION TO THE OPENING

Welcome to the opening17th February 13.00-16.00. Opening speech 14.00 by Gaëlle Cornut, Director of the World Crafts Council Belgique-Francophone, WCC-BF.

Artist Talk20th February 15-00-17.00 with Marion Delarue and Helena Johansson Lindell. Introduction of the exhibition, artist presentations and discussion.

No notice of attendance is needed. Admission free.

Contemporary jewellery is an expansive field for art and knowledge in which the difference between accessories and art objects has increased over the years. Jewellery today frequently reflects social issues and commitment and several of the participating artists express thoughts about sustain­ability, environmental issues and the consumer soci­ety. The various perspectives give rise to dialogue, in that contemporary jewellery interests people and can even upset them. As well as wearable art jewel­lery, the exhibition also includes larger, more artistic objects and films.

The exhibition is one of the most extensive such manifestations to have been held at Gustavsbergs Konsthall. With a total of some forty-five artists from Belgium, Sweden and France, the triennial provides a unique opportunity to acquaint oneself with world class contemporary jewellery. The exhibition shows that art jewellery has a place in the world of interna­tional design and that Swedish art jewellery has a prominent position in this field.

Sofia Björkman, who has curated the Swedish jewel­lery, writes in the catalogue: “Certain themes recur in many of the artists’ work and this has influenced the selection. Materials and treatments mix and result in unique expressions in their art. Variation and rapid changes can be seen as typical of our own time, as are the multi-dimensional approaches of the artists in establishing contact with an equally shifting audience”.

The Triennial, most recently shown in Mons, is the fruit of collaboration between the principal organizer, the World Crafts Council Belgique-Francophone [WCC-BF] and organizers in the respective countries where the triennial will be shown. In Sweden it is Konsthant­verkscentrum which is the collaborating organizer, in partnership with Gustavsbergs Konsthall, and this year France and Sweden have been invited to take part. The exhibition will be shown until 13 May. In the autumn of 2018 the Triennial will open in Paris.

_______________________________________________________________________

Gustavsbergs Konsthall är Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk. Utställningsprogrammet omfattar konsthantverkets alla materialområden och presenterar aktuella verk från såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.
Verksamheten omfattar också Butik & Showroom med direktförsäljning av noga utvalda verk från landets mest namnkunniga konsthantverkare.

Konsthallen är öppen tisdag-söndag 11-16. Fri entré gäller för alla utställningar.
Gustavsbergs Konsthall är en del av Värmdö kommun.
Opening hours Tue-Sun 11am-4pm. Admission free to all exhibitions and events.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.