Skip to main content

Cereno Scientific dubblar bidrag för utvecklingen av CS1

Nyhet   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

Cereno-teamet: Sverker Jern, Niklas Bergh, Jonas Faijerson Säljö, Karin Wåhlrander, Björn Dahlöf, Pia Larsson, Sten R Sörensen, Catharina Bäärnhielm, Jan Pilebjer, Klementina Österberg och Andreas Blom.

Cereno Scientific (Aktietorget: “CRNO B”) meddelar att bolaget har blivit beviljat ytterligare ett bidrag om 700 000 SEK – denna gång av Västra Götalandsregionen (VGR). Detta fördubblar beviljat bidrag av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för ”Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa” för utveckling av Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1.

Cereno Scientific driver utvecklingen av en bättre behandling för skydd mot blodpropp – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få blodproppar. Det nya läkemedlet förväntas ge effektiv behandling samt lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Cereno Scientific ansökte om bidrag inom utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” för att genomföra delar av sitt utvecklingsarbete i samarbete med partners.

Tillsammans med ett bidrag från VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, om 700 000 SEK, har nu 1 400 000 SEK beviljats till utvecklingen av CS1.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com


Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

För mer information, se www.cerenoscientific.se.