Skip to main content

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf

Nyhet   •   Sep 23, 2014 20:38 CEST

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf, engagerad i GU Holdings inkubatorbolag Cereno Sientific AB och tillika docent vid Göteborgs universitet, till Thomson Reuters utmärkelse i vilken Björn har blivit utsedd till en av världens mest inflytelserika forskare.

När medieföretaget Thomson Reuters nyligen presenterade en omfattande lista över världens inflytelserikaste forskare fanns 15 medicinska forskare från svenska universitet med. Tre av dem är hemmahörande vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och varav en är Björn Dahlöf, som forskar bl.a. om högt blodtryck och är docent i kardiovaskulär prevention vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin. De två andra är Karl Swedberg, samt Christopher Gillberg.

- Vi på GU Holding vill härmed gratulera Björn till denna fina utmärkelse, framför Klementina Österberg, VD för GU Holding AB. Björn har som aktiv forskare inom kardiovaskulär prevention påverkat många människors liv på ett positivt sätt genom de otal kliniska prövningar som han medverkat i och därigenom bidragit till att rädda livet på dem och ännu fler framtida patienter,
anser Klementina. Detta arbete gör han på flera olika fronter dessutom och vi har uppskattat att jobba med honom i åtminstone två av dessa. 

Stöttar Cereno Scientific

Björn har vid sidan av sin forskning arbetat med flera start-ups genom åren. Genom att stötta sina forskarkollegors, bl.a. Sverker Jerns, Niklas Berghs och Pia Larssons uppstart av bolaget Cereno Scientific, har Björn engagerat sig som styrelsens ordförande i arbetet att kommersiellt nyttiggöra ett nytt forskningsresultat inom området.

- Cereno utvecklar en ny innovativ behandling för patienter med förhöjd risk för blodpropp, berättar Björn Dahlöf, som är delägare och styrelseledamot i Cereno. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att kombinera god forskning med entreprenörskap för att skapa patientnytta.

Cerenos idé är – till skillnad från nuvarande behandlingsprincip som bygger på att inducera ett
konstant lättblödande tillstånd – att istället utnyttja den sinnrika kroppsegna propplösande mekanismen. Detta naturliga försvarssystem aktiverar propplösning endast om en blodpropp uppstår och då bara lokalt vid proppen. Forskarna har, flera av dem som tillika läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Västra Götalandsregionen, genomfört patientstudier och fått goda resultat.

- Detta är en unik blodproppsskyddande behandlingsmetod som förhoppningsvis kommer minska dödligheten i folksjukdomarna hjärtinfarkt och stroke, berättar Niklas Bergh, Cerenco Scientifics VD.

Kopplingen till GU Holding

Cereno ingår i GU Holdings inkubator, som har stöttat grundarteamet sedan starten med affärsutveckling och såddkapital. Därutöver stöttas Cereno av VINNOVA:s verifieringsbidrag och av Synergon AB inom IPR, för att på bästa sätt verifiera respektive skydda Cerenos unika idé.

- Nog visste vi att vi har ett oerhört kvalificerat team inom Cereno – denna utmärkelse bara förstärker vår tro på företaget, teamets kompetens och framtida möjligheter, fortsätter Klementina Österberg.

Förutom Björn Dahlöfs nuvarande engagemang i Cereno, har han även jobbat med uppbyggnaden av A+ Science AB:s kliniska prövningsverksamhet. Den grundades i mitten av 90-talet av Björn, forskarkollegorna Karl Swedberg och Olle Isaksson tillsammans med GU Holding och
är numera listat på Aktietorget. För det arbetet fick Björn ihop med övriga involverade i A+ Science även ta emot GU Holdings egen utmärkelse på bolagets 15-års jubileum, för att ha bidragit till GU Holdings bästa investering tack vare den framgångsrika verksamheten inom A+ Science som då omsatte omkring 100 mkr årligen.

Kontaktuppgifter:

Klementina Österberg, klementina@holding.gu.se, 070-440 1190
Björn Dahlöf, bjorn.dahlof@cerenoscientific.com, 070-562 9807
Niklas Bergh, niklas.bergh@cerenoscientific.com, 073-939 7415

 

Mer information om Cereno Scientific AB

Ischemisk stroke och hjärtinfarkt utgör dominerande globala orsaker till förtidig död och invaliditet. Tillstånden beror på en ökad benägenhet för blodproppsbildning, i kombination med att den kroppsegna propplösande mekanismen inte fungerar. Befintlig behandling ger ett ofullständigt skydd mot nya blodproppar och samtidigt risk för allvarliga blödningar. Det finns därför ett stort medicinskt behov och marknadspotential för en mer effektiv behandlingsmetod med färre biverkningar.

Forskarna bakom Cereno, bestående av Sverker Jern, Niklas Bergh, Pia Larsson, Erik Ulfhammer, Ott Saluveer och Mia Magnusson, har upptäckt att kroppens naturliga försvarssystems effektivitet kan förstärkas dramatiskt genom lågdos-behandling med en grupp redan befintliga läkemedel, s.k. HDAC-inhibitorer. Hypotesen att detta fungerar kliniskt stöds av nya epidemiologiska observationer som visar att en av HDAC-hämmarna ger en kraftigt minskad risk för hjärtinfarkt. Ytterligare en fördel är att läkemedel med HDAC-inhibitorer redan finns i klinisk fas, och därmed kan patientstudier genomföras. Om dessa är framgångsrika har den nya behandlingen en stor kommersiell potential då den globala marknaden för läkemedel som förebygger stroke/hjärtinfarkt är mycket stor.

http://cerenoscientific.com/ 


 

Mer information om Thomson Reuters lista:


Listan innehåller 3.000 av världens mest inflytelserika forskare. Här kan du läsa mer om undersökningen som listan är baserad på: http://highlycited.com/

“Highly Cited Researchers 2014 represents some of world’s leading scientific minds. Over three thousand researchers earned the distinction by writing the greatest numbers of reports officially designated by Essential Science Indicators℠ as Highly Cited Papers—ranking among the top 1% most cited for their subject field and year of publication, earning them the mark of exceptional
impact.” Thomson Reuters, June 2014