Skip to main content

GU Holding söker nya miljöteknikidéer med Encubator och Chalmers Innovation

Nyhet   •   Okt 08, 2012 14:11 CEST

GU Holding, Encubator och Chalmers Innovation har startat ett gemensamt arbete för att hitta nya miljöteknikidéer att kommersialisera. Inkubatorerna ämnar lyfta fram sina respektive industripartners och söka nya, för att tillsammans med dessa premiera förstärkt miljöarbete inom respektive organisation. Huvudsyftet är att på lång sikt få en mer positiv miljöpåverkan i stort i Göteborgsområdet.

- Regeringen beslöt tidigare i våras i budgetpropositionen om att lämna ett uppdrag till Innovationsbron för att göra en förstärkt insats inom miljöteknikområdet, säger Klementina Österberg, VD GU Holding. Satsningen vi ville göra var väldigt tilltalande för Innovationsbron, som stödjer oss tre inkubatorer jämte ett 40-tal inkubatorer i Sverige. Dessutom har GU Holding och Chalmers Innovation sedan 2009 ett samarbete med AkzoNobel Surface Chemistry, som flera andra industripartners sneglat på. Vi bygger nu vidare på det.

GU Holdings egen insats i projektet kommer att vara att nå ut med ett värdeerbjudande till sina industripartners och andra partners, där man vill identifiera och lyfta fram bra miljöförbättrande idéer, koppla ihop dem med relevanta verifieringsstöd, som GU Holding arbetar med, och bjuda in forskare vid Göteborgs universitet inom relevanta ämnesområden, som kan bidra med sin gränslösa kompetens.

- Fokusområdena är återvinning, miljötekniker, kemiinnovationer, samt energilösningar, berättar Tore Sveälv, som utsetts av de tre inkubatorerna som projektledare för denna satsning och som är tillika ansvarig för samarbetet med AkzoNobel Surface Chemistry hos GU Holding.

För mer information kontakta Tore Sveälv, Business Development & Investment Manager och ansvarig för Miljötekniksatsningen på GU Holding, 031-786 2528 eller tore.svealv@holding.gu.se.