Skip to main content

Har du en idé som leder till minskad segregation?

Nyhet   •   Aug 16, 2017 14:05 CEST

Har du en idé som leder till minskad segregation?

Den 24:e augusti kl 13 står GU Ventures tillsammans med Mötesplats Social Innovation värd för Vinnovas informationsmöte i Göteborg kring utlysningen ”Social innovation mot segregation”.

Med utlysningen vill Vinnova finansiera innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. Innovationslabbet ska ha fokus på ett eller flera av följande utmaningar i socialt utsatta områden:

  • Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  • Lyfta skolorna och elevernas resultat
  • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • Bekämpa brottsligheten

Med innovationslabb menar Vinnova att aktörer från olika sektorer samverkar tillsammans med målgruppen i en verklig miljö för att utveckla och testa nya lösningar.

Informationsmötet går av stapeln den 24:e augusti klockan 13:00 i Göteborg, Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken.

Anmälan till informationsmötet sker via länken: http://socialinnovation.se/informationsmote-social-innovation-mot-segregation-goteborg/

Läs mer om utlysningen på: https://www.vinnova.se/e/social-innovation-tema/social-innovation-mot-segregation/

GU Ventures med stöd från Västra Götalandsregionen, EU och Göteborgs universitet driver sedan 2013 projektet STAR som har till syfte att gynna nyttiggörande och kommersialisering av sociala innovationer.


För mer information:

Sofia Ström, affärsutvecklare och projektledare för socialt företagande inom GU Ventures på Sofia.Strom@ventures.gu.se eller 0707-131150.

Utlysningen:

VINNOVA         MSI       GUV

STAR finansieras av:

GU     TVV   EU         VGR