Skip to main content

MetaboGens grundare Fredrik Bäckhed i dokumentärfilm om tarmflorans betydelse

Nyhet   •   Feb 01, 2013 11:02 CET

En av grundarna av MetaboGen AB, Professor Fredrik Bäckhed, kommer att ingå i en grupp världsledande forskare som skall medverka i dokumentärfilmen “Microwarriors: The Origin and the Destiny". Filmen är den andra delen i en serie som syftar till att utbilda allmänheten och lyfta fram tarmflorans betydelse för människors hälsa.

- Det skall bli väldigt spännande att få vara med i filmen och man har lagt ner oerhörda resurser på projektet”, säger Fredrik Bäckhed.

Målet är att producera en film som inte bara är underhållande och intressant, utan som belyser den senaste forskningen inom fältet, från hela världen.

Läs mer på http://www.jobcruiter.com/news/probiotic-documentary-film-moves-forward

The Metagenome and Metabolic Disease platform (MetaboGen AB) utgör en internationellt ledande forskningshub med ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utreda tarmflorans roll i metabola sjukdomar. Med hjälp av det omfattande akademiska och industriella nätverk som MetaboGen AB är del av, har plattformen för avsikt att bli en central aktör för forskning, utveckling och kommersialisering av projekt i jakten på förståelse för hur metagenomet kan användas för att förstå uppkomsten av det metabola syndromet och relaterade sjukdomar. MetaboGen (grundat 2011) kombinerar forskning från Sahlgrenska Akademin (GU) med forskning från Chalmers. Läs mer om bolaget här: www.metabogen.com

För mer information, v g kontakta Acting CEO MetaboGen AB Sara Pellmé, +46 (0)705 823222, sara.pellme@metabogen.com eller Fredrik Bäckhed +46 (0)31-342 7833, fredrik.backhed@wlab.gu.se.