Skip to main content

Alzinova finansierat för nästa utvecklingssteg och inför notering på AktieTorget

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 09:00 CEST

Den 31 juli 2015 hölls styrelsemöte i Alzinova AB (”Alzinova”) varvid beslut om riktad nyemission om högst 630 000 aktier, motsvarande högst 5 040 000 SEK, fattades. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från Alzinovas årsstämma den 24 juni 2015. Emissionen övertecknades och bolagets styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte på morgonen den 3 augusti 2015 om tilldelning till maxbeloppet, varmed bolaget tillförs cirka 5 MSEK.

Den riktade nyemissionen skedde med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktades till en begränsad krets investerare. Sammantaget tecknade 59 parter aktier i den riktade nyemissionen, både befintliga och nya delägare. Motivet till den riktade nyemissionen var att möjliggöra fortsatt arbete i nuvarande takt fram till den listningsemission som bolaget planerar under hösten 2015. Samtliga parter som deltog i den riktade emissionen har även åtagit sig att teckna aktier i den planerade listningsemissionen.

  • ”Med detta tillförda kapital kommer vi ytterligare ett steg närmare en möjlig förebyggande behandling av Alzheimers sjukdom – en sjukdom som orsakar stort lidande och medför stora samhällsekonomiska kostnader”, berättar Anders Sandberg, VD på Alzinova.


Han fortsätter:

  • ”Alzheimers sjukdom är utmanande, med många misslyckade kliniska studier av andra läkemedelsbolag. Alzinovas strategiska fokus utgår från lärdomar från dessa kliniska studier, vilka har påvisat dels att immunsystemet kan stimuleras till att specifikt neutralisera det som orsakar sjukdomen, och dels att behandling måste sättas in tidigt i sjukdomen och under lång tid, för att bromsa förloppet. Just vaccin är därför ett mycket intressant och kostnadseffektivt behandlingsalternativ, som kan sättas in i förebyggande syfte. Vårt mål är att utvärdera detta i människa. Jag tackar alla investerare för visat förtroende och det är med glädje jag välkomnar alla nya aktieägare till att vara med på denna resa.”


Alzinova siktar på att immunisera den första patienten i en s.k. Fas I-studie under 2018.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alzinova i den riktade emissionen och den planerade emissionen inför notering på AktieTorget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Sandberg – VD
Telefon: 070-428 26 56
E-post: anders.sandberg@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolaget tillhandahåller en patenterad teknologi som möjliggör utveckling av tredje generationens terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa det kroppsegna toxin som ger upphov till sjukdomen. Alzinovas fokusområde är utvecklingen av vaccin – ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet, av nyckelpersoner och av GU Holding. Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Holdings inkubator i Göteborg.