Skip to main content

Boardeaser och GU Ventures inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2017 13:00 CEST

Boardeaser, som utvecklar en molnbaserad tjänst till styrelser, och GU Ventures har inlett ett samarbete för att effektivisera och digitalisera styrelsearbetet inom GU Ventures inkubator och bolagsportfölj.

Samarbetet innebär att Boardeaser förser GU Ventures och dess bolag med en molnbaserad tjänst som hjälper styrelser att strukturera, förenkla och effektivisera sitt arbete. GU Ventures bidrar i sin tur till att utveckla delar av tjänsten.

”Vi tycker det ska bli kul och intressant att få hjälpa alla spännande bolag på GU Ventures att effektivisera styrelsearbetet och rapporteringen. Boardeaser består också av entreprenörer och vi ser fram emot att få samarbeta med andra innovativa och snabbväxande bolag." säger Pär Haga, VD för Boardeaser.

Boardeasers tjänst erbjuder professionell och konsekvent bolagsstyrning, rapportering och administration, som underlättar beslut och beslutsuppföljning, samt hela mötesprocessen. Genom att digitalisera och strukturera styrelsearbetet bidrar Boardeaser till en avsevärd arbetsbesparing och god översikt av läget i styrelsearbetet för alla inblandade. Bland annat utför den en automatiserad sammanställning av ekonomin och nyckeltalen, samt tillhandahåller dokumentarkiv, digital signering via BankID och system för att-göra-uppgifter. Detta i sin tur leder till att processen är säkerställd och man kan fokusera på värdeskapande aktiviteter snarare än tidskrävande administrativa processer.

”Boardeasers digitaliserade styrelseerbjudande presenterades i våras till majoriteten av våra bolag och flertalet har redan börjat att använda tjänsten. Samarbetet ligger tydligt i linje med hur vi vill effektivisera styrelsearbetet framförallt i våra bolag men även för oss själva. Dessutom kommer vi att bidra till att utveckla Boardeasers system och få ett ännu bättre system framgent som tillfredsställer våra bolags behov”, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

För mer information:

Pär Haga, VD Boardeaser, 073-725 19 83, par@boardeaser.com

Klementina Österberg, VD GU Ventures, 070-440 11 90, klementina@ventures.gu.se

Pär Haga     Klementina

Om Boardeaser:

Boardeaser är en molntjänst som effektiviserar styrelsearbetet genom att digitalisera och strukturera de vanligaste arbetsprocesserna. Via Boardeasers styrelseportal får användarna snabb överblick och kontroll på allt de förväntas göra i styrelsearbetet. Tjänsten inkluderar bland annat en ekonomisk översikt, rapportering, mötesdokumentation och styrelseutbildning. Läs mer om Boardeaser: www.boardeaser.com.

Om GU Ventures:

GU Ventures finansierar och utvecklar nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. Bolaget är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Sedan dess har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen. Bolagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljard SEK i finansiering och elva av bolagen är noterade. Inkubator- och investeringsverksamheten är topprankad av UBI Global Index. Läs mer om GU Ventures på: www.guventures.com.