Skip to main content

CELLINK beviljas 2,5 miljoner euro i finansiering från EU för utvecklings - och kommersialiseringsprojektet "TumorPrint"

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2018 07:00 CEST

Projektet syftar till att utveckla och kommersialisera en specifik bioprintingplattform, inklusive biobläck, mjukvara och hårdvara specialiserade för utskrift av mänskliga cancertumörer. Den totala projektbudgeten är 3,5 miljoner euro, CELLINK kommer att finansiera 1,0 miljoner euro och Europeiska kommissionen 2,5 miljoner euro.

Projektet sträcker sig över 29 månader och drivs enbart av CELLINK. Målet med projektet är att erbjuda en ”high throughput screening platform” till läkemedelsföretag som gör det möjligt för dem att studera cellreaktioner inom cancertumörer när de utsätts för olika läkemedel. CELLINK har fått ett LOI från ett globalt läkemedelsbolag som kommer att hjälpa till med valideringen av plattformen. Om projektet lyckas kommer det att generera intäkter till CELLINK genom försäljning av biobläck, programvara och system.

”Vi är otroligt tacksamma för finansieringen från EU som bidrar till fortsatt utveckling av nya teknologier inom Europa och ser fram emot att skapa värde för våra nuvarande och framtida kunder inom läkemedelsindustrin, men viktigast, att skapa patientnytta världen över.” – Erik Gatenholm, VD, CELLINK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00 T
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 16:00 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument