Skip to main content

CELLINK etablerar ett forskning- och utvecklingslabb i AstraZenecas BioVentureHub

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 07:47 CET

CELLINK, det Göteborgsbaserade företaget som är skaparen av ett av världens första universella biobläck och en ledande bioprinterutvecklare och leverantör, sätter upp ett nytt labb som gör det möjligt för företaget att utveckla bättre njur-, hjärt-, lever- och lungvävnadsmodeller för användning inom läkemedelsutveckling.

Beläget i BioVentureHub, i hjärtat av AstraZenecas R & D avdelning i Göteborg, kommer det nya labbet att bemannas av ett team av fyra forskare och utvecklare. De kommer att fokusera på att utveckla möjligheter för kunder och partners att bioprinta med den typ av celler som är relevant för de riktade applikationerna.

BioVentureHub fortsätter att växa. Med CELLINK ombord och efter att 8 nya företag gick med under 2017 finns det för närvarande 25 företag och 1 akademisk grupp i BioVentureHub.

Erik Gatenholm, (grundare och VD, CELLINK) kommenterar: "Vi är väldigt glada att etablera ett FoU-laboratorium i AstraZenecas BioVentureHub. Det ger oss ett unikt tillfälle att samarbeta med och utnyttja kraften hos AstraZenecas världsklassade forskare och anläggningar samt med de andra spännande biovetenskapliga företagen i navet. Omgiven av experter inom kardiovaskulära, metabola, andnings- och onkologiska sjukdomar är det en verkligt inspirerande miljö för att utveckla vårt framtida utbud av bioprintingsteknik."

Magnus Björsne, VD, AstraZeneca BioVentureHub kommenterar: "CELLINK utvecklar spännande 3D bioprintingsteknik som möjliggör nya sätt att studera biologiska system och utveckla bättre behandlingar. Erik och CELLINK-teamet kommer utan tvekan att lägga till betydande värde för det innovationsexperiment som vi bygger här på BioVentureHub. Vår ambition är att underlätta interaktioner mellan läkemedels-, apparat-, diagnostik- och digitala hälsoföretag."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument