Skip to main content

CELLINK ingår ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut patientspecifika cancertumörer

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 11:44 CET

CTIBIOTECH leder en ny väg mot patientspecifik behandling av cancertumörer, genom användandet av CELLINKs teknologiplattform och ta en liten del av en patients tumör, expandera antalet celler och sedan skriva ut tumörer med hjälp av CELLINKs 3D-Bioskrivare, så att forskare kan upptäcka, förstå och hitta en exakt behandling för cancern. CTIBIOTECH använder 3D teknologier, inkluderat CELLINKS BIO X 3D-Bioskrivare och Biobläck, för att avancera modeller och bana väg för att behandla cancer i framtiden.

Kostnaden för att utveckla en ny medicin är nu estimerad till 2,5 miljarder över en tioårsperiod, av vilket 1,2 miljarder beror på forskning och utveckling samt kliniska förstudier av mediciner. Den höga andelen av misslyckanden (över 40 %) bekräftar en brist i mänskliga vitromodellers förutsebarhet av mediciners effektivitet och patienternas påverka. Betydelsen av cellulära bioassays i den prekliniska utvecklingsprocessen för läkemedelskandidater har ökat avsevärt de senaste åren. I den prekliniska fasen kan prediktiva humana cellmodeller in vitro väsentligt påskynda utvecklingstiden. Dessa sofistikerade och adaptiva in vitro mänskliga cell bioassays möjliggör kunskapsutveckling på cellsignalvägar aktiverade vid sjukdomar, vilket ger nya mål för utveckling av läkemedel. Dessutom förbättrar innovationerna i in vitro tredimensionell (3D) modellering de analysfunktioner som ska utföras inte bara på en enda cell, som historiskt utan också på hela och komplexa cellulära system för mer nyanserad och effektiv objektivering av läkemedelskandidater. CELLINKs Bioprinting-teknik, inklusive Bioprinters och Bioink, utgör kritisk teknik för framsteg inom detta område.

"Cancerterapier har varit allvarligt begränsade av vår förståelse för hur cancer växer i 3D-tumörer". säger professor Colin McGuckin, grundare av CTIBIOTECH. “Vi är stolta över att samarbeta med CELLINK för att avancera vår 3D-bioprintteknologi när det gäller personlig cancermedicin”.

Erik Gatenholm, grundare och VD på CELLINK, kommenterar: "Vi är alltid glada när vår teknik används för att påskynda forskning och möjliggöra nya framsteg! Forskningsfältet onkologi är ett av de viktigaste fokusområdena för oss och vi ser en stark fördel av att använda vår Bioprintingplattform för att utveckla bättre och mer realistiska cancervävnadsmodeller så att vi kan utveckla bättre behandlingar."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
E-post: gd@cellink.com
Telefon: +46 70 991 86 04

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag och alumni.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument