Skip to main content

CELLINK kund- och teknikanvändare vid Newcastle University 3D Bioprintar första mänskliga hornhinnorna i banbrytande genombrott

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 11:49 CEST

Forskarna Dr. Steve Swioklo och Prof. Che Connon vid Newcastle Univeristy, som lyckades med att 3D-printa hornhinnan (Foto: Newcastle University / John Millard)

Forskare vid Newcastle University har gjort ett revolutionärt genombrott för att ta tu med den globala bristen på ögonvävnads donatorer genom användandet av CELLINKs bioprinting-teknikplattform. Newcastle har använt tekniken för att bioprinta mänskliga hornhinnor för första gången.

Denna banbrytande teknologi kan användas för att skapa ett obegränsat utbud av hornhinnor i framtiden. Newcastle Universitets forskare Professor Che J. Connon och Dr. Stephen Swiokolo tillsammans med Abigail Isaacson, en doktorand från Institutet för genetisk medicin, var forskarna bakom detta arbete.

Tillsammans har de publicerat sina resultat i publikationen "3D Bioprinting of a Corneal Stroma Equivalent" i journalen Experimental Eye Research. Forskningen beskriver hur stamceller från en frisk donators hornhinna skrivs ut, på under 10 minuter, genom parallella cirklar för att skapa formen av en mänsklig hornhinna. Efter utskrift visade sig stamcellerna att växa.

"Våra 3D-printade hornhinnor måste nu genomgå ytterligare test och det kommer att vara flera år innan vi kommer vara i den position där vi använder dem för transplantationer. Det vi har visat är att det är möjligt att skriva ut hornhinnor med hjälp av koordinater som tagits från en patientens ögon och att detta tillvägagångssätt har potential att bekämpa den globala bristen." Professor Connon vid Newcastle University.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring alla bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument