Skip to main content

CELLINKs emission tecknades till 1 070 procent

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 13:21 CEST

CELLINK AB har offentliggjort utfallet av erbjudandet om att teckna B-aktier i bolaget till ett värde om 23,0 MSEK inför noteringen den 3 november på Nasdaq First North. Erbjudandet har ränt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 246,2 MSEK, motsvarande 1 070 procent av erbjudandet. CELLINK ingår i GU Ventures inkubator och GU Ventures har också investerat i bolaget.

CELLINK har genomfört en ägarspridning i bolaget genom att inför listningen på Nasdaq First North erbjuda 884 616 B-aktier i Bolaget till ett pris om 26 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 23,0 MSEK. Anmälningsperioden i erbjudandet löpte från den 10 oktober 2016 till och med den 24 oktober 2016. I samband med erbjudandet inkom cirka 3 300 teckningar som tillförde bolaget cirka 1 400 nya aktieägare.

CELLINK blev den 26 oktober godkända för handel på Nasdaq First North och första handelsdag är satt till den 3 november 2016 under kortnamnet CELLNK.

Erik Gatenholm, VD på CELLINK: ”Vi är otroligt glada och stolta över det stora intresset och uppmärksamheten CELLINK fått från investerare. Emissionen skapar starka utvecklingsmöjligheter och med Nasdaq First North som plattform förbättrar vi ytterligare våra förutsättningar för att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare.”

Preliminär tidsplan
Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning 26 oktober 2016
Likviddag för avräkningsnotor 31 oktober 2016
Första dag för handel på Nasdaq First North 3 november 2016

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och listningen och Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta bolaget:

Erik Gatenholm, VD eller Gusten Danielsson, CFO Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04 E-post: eg@cellink.eu E-post: gd@cellink.eu

Kort om CELLINK
CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.

GU Ventures finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.