Skip to main content

Cereno meddelar att positiva data har publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 09:41 CEST

Cereno Scientific (AktieTorget: "Crno B”) meddelar att positiva studieresultat har publicerats av forskare vid Göteborgs universitet och två australiensiska lärosäten avseende trombosskyddande effekt av den aktiva substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, i möss.

En artikel med titeln ’Valproic acid selectively increases vascular endothelial tissue-type plasminogen activator production and reduces thrombus formation in the mouse’ har publicerats online i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH). Studien genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet, Monach University och University of Sydney. Studien var utformad och delvis utförd av grundare av Cereno Scientific.

Publikationen rapporterar om en preklinisk studie med HDAC-hämmaren valproinsyra (VPA), där man visar att förbehandling med VPA stimulerar produktionen av t-PA i kärlsystemet hos möss, och att detta är förenat med minskad blodproppsbildning efter kärlskada. Glädjande kunde ingen ökad blödningsbenägenhet påvisas, vilket är mycket positivt då risk för blödning och dess komplikationer är ett stort och allvarligt problem med nuvarande behandlingar för att förebygga blodproppar.

Docent Niklas Bergh, MD, vid Göteborgs universitet och tillika Chief Scientific Officer på Cereno Scientific kommenterar:

  • "Vi är mycket glada över att dessa resultat har publicerats i en ansedd vetenskaplig tidskrift. Studien visar de potentiella fördelarna med den aktiva substansen i vår läkemedelskandidat, CS1, för att förbättra den förebyggande behandlingen mot blodproppar. Studien kommer att få uppmärksamhet då det för första gången har visats att det är möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar."

För en fullständig redovisning av resultaten, hänvisas till JTH på http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1538-7836 för den kompletta artikeln
(J Thromb Haemost. 2016 Oct 5. doi: 10.1111/jth.13527).

Cereno Scientifics VD, Sten R Sörensen, kommenterar:

  • ”Studien innebär en viktig milstolpe för Cereno Scientific eftersom resultaten utgör ytterligare bevis för den vetenskapliga hypotesen bakom vårt utvecklingsprogram för CS1. Det är första gången som det visas in vivo att förebyggande behandling med den aktiva substansen i CS1 kan förbättra försvarssystemet mot blodproppar och samtidigt minska blodproppsbildning vid en kärlskada.”

Två stora, oberoende och publicerade epidemiologiska studier har tidigare indikerat skyddande effekt mot hjärtinfarkt hos patienter med epilepsi, vilka behandlats med VPA för att förebygga kramper. Dessutom har experimentella studier in vitro och kliniskt visat att VPA positivt kan påverka nivåerna av t-PA och PAI-1, vilka båda är centrala i kroppens egna försvarssystem mot blodproppar.

Sten R. Sörensen tillägger:

  • ”Vi jobbar vidare med vår ambition att utveckla vår läkemedelskandidat CS1 som en effektiv förebyggande behandling mot blodproppar, utan den ökade risk för blödningar som existerar med nuvarande behandlingsalternativ."

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till låg dosering med bristande effekt och därför relativt stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för att uppnå ett effektivt läkemedel för förebyggande av blodproppar utan den blödningsrisk som nuvarande behandlingsalternativ medför. CS1bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Utvecklingen av CS1 är baserat på många års forskning. Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier på djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet på AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.