Skip to main content

Cirkulär ekonomi skapar kraftsamling under Sveriges Innovationsriksdag i Borås

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 09:36 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Sara Elg.

Under två dagar samlar Sveriges Innovationsriksdag 450 personer från 60 inkubatorer och science parks runt om i Sverige. Årets tema är cirkulär ekonomi och konferensen besöks bland annat av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skoog. 2018 är det Borås tur att arrangera årskonferensen med Inkubatorn i Borås och Science Park Borås som värdar.

Sveriges Innovationsriksdag är årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem bestående av ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare. Evenemanget har på väldigt kort tid etablerat sig som den självklara arenan för att diskutera varför olika aspekter av innovation är viktigt för svensk näringslivsförnyelse, samt hur vi bäst kan arbeta för att ta vara på alla de möjligheter som erbjuds.

Henrik Jansson är VD på Inkubatorn i Borås och tycker att det är ett ärofyllt uppdrag.

- Att ha två stadsråd på plats är smått magiskt och det är jag enormt stolt över. Sedan att eventet är utsåld 3-4 veckor innan visar på att det finns ett behov för en sådan här arena. Man kunde inte drömma om detta för 10 år sedan, säger Henrik Jansson.

Årets tema som är cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. Till exempel att varor inte slängs utan återvinns till nya material med mera.

- Det ligger extremt rätt i tiden och är ett tema som är en kraftsamling. Det kommer diskuteras klimatsmarta innovation här i två dagar och ska vi nå klimatmål då behöver detta vara breda överenskommelsen. Genom att miljöministern är på plats skänker det tyngd åt frågan och visar på att vi har valt rätt fråga att belysa, säger Henrik Jansson.

Inkubatorn i Borås är även en del av projektet VINK. VINK är en samverkan mellan åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Syfte är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans och i slutändan få bättre resultat av sina arbeten. De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Brewhouse, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

Klementina Österberg som är VD på GU Ventures är huvudansvarig för VINK.

- Det är kul att välkomna Sveriges Innovationsriksdag tillbaka till västsverige och visa upp vad som händer här i regionen. Det är lika viktigt att benchmarka mot resten av Sverige och dela erfarenheter samt jobba bättre tillsammans, säger Klementina Österberg.

Sveriges Innovationsriksdag hålls 10-11 april på Textile Fashion Center i Borås och både GU Ventures samt de andra inkubatorerna i regionen är på plats. 

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.