Skip to main content

Emerge Investment Group köper GU Ventures aktier i Kromnigon

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 15:27 CET

Kromnigon teamet från vänster: Per Fogelstrand, Alexander Lagerman, Lorna Fletcher och Ulf Yrlid.

For English version, visit GU Ventures webpage.


GU Ventures har sålt sina aktier i Kromnigon, ett av de lovande inkubatorföretagen, till entreprenören Matthias Papp och hans företag Emerge Investment Group. Kromnigon, som verkar inom avancerad mikroskopering, har hittills under sin inkubatorperiod utvecklat och validerat sina två produkter, SpectraSplit och FlexiStain, som ska lanseras inom kort. Kromnigon kommer även efter försäljningen att ingå i GU Ventures inkubator.

Kromnigon är ett nystartat företag, som grundades i projektform för två år sedan av forskarna Per Fogel­strand och Ulf Yrlid vid Göteborgs universitet. Etablering skedde i samverkan med GU Ventures, en statligt ägd inkubator i Göteborg med uppdrag att stötta nya affärsidéer i tidig fas. Kromnigon har nått sina primära mål och är nu redo att lansera de nya produkterna på marknaden. Detta har uppnåtts tack vare grundarnas idoga arbete och stödet från GU Ventures, VINNOVA och Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

    - "Vi är mycket nöjda med att Kromnigons utveckling har varit så lyckad att en kommersiell partner vill förvärva vår del av företaget så pass tidigt", säger Klementina Österberg, VD på GU Ventures. "Detta har blivit möjligt tack vare de eldsjälar som på ett dedikerat och målmedvetet vis har utvecklat Kromnigon, såsom dess grundare, deras partners och personalen på GU Ventures, då främst min kollega Lorna Fletcher, vår IPR expert och affärsutvecklare som har verkat som Kromnigons styrelseordförande.”

Parterna tvekade inte då möjligheten uppstod att ta in Matthias Papp och hans bolag, Emerge Investment Group, i Kromnigon. Samarbetet tillför en strategisk förstärkning som GU Ventures värdesätter och ställer sig bakom. GU Ventures har således sålt sina aktier i Kromnigon till Emerge.

   - ”Matthias Papp är den ideala ägaren och investeraren för Kromnigon", säger Lorna Fletcher. "Han delar vår vision för Kromnigon och jag är övertygad om att han, Per, Ulf och Alexander Lagerman, som är verksamhetschef, tillsammans framgångsrikt kommer att driva Kromnigon vidare. Jag känner mig förväntansfull inför Kromnigons utveckling och är också nyfiken på vad innovatörerna Per och Ulf härnäst lägger till i Kromnigons produktportfölj.”

På två år har GU Ventures fått en avkastning om fyra gånger sin investering i Kromnigon och kommer använda detta till investering i nya idéer och start-ups. Kromnigon kommer som nämnts fortsätta inom GU Ventures inkubator och få vidare affärsutvecklingsstöd.

   - “Vi är mycket tacksamma för det stöd som vi har fått av GU Ventures", framhåller de två innovatörerna och grundarna, Per Fogelstrand och Ulf Yrlid, som är forskare vid Sahlgrenska Akademin inom Göteborgs universitet. "Vi ser fram emot lanseringen av våra första produkter under 2017 och fortsatt utveckling av Kromnigon tillsammans med Emerge.”

Huvudmålet är att etablera ett kommersiellt livskraftigt företag baserat på produkter som gör det enklare, snabbare och billigare att utföra avancerad mikroskopering.


För mer information, kontakta:

Lorna Fletcher, + 46 (0)73 - 416 7084, lorna.fletcher@ventures.gu.se


Mer om Kromnigon:

Kromnigon AB är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar och marknadsför nya multi-färgningslösningar för histologi. FlexiStain är ett nytt färgreagens som möjliggör snabba, flexibla och simultana färgningar av många strukturer i ett vävnadsprov. SpectraSplit är en tilläggsfunktion för mikroskop bestående av en kombination av ljusfilter som ger mikroskopet fler färgkanaler. Produkterna kan användas fristående och är var och en förbättring av existerande metoder och verktyg. Det är när de båda produkterna används tillsammans som de skapar de största fördelarna och erbjuder den mest nyteknologiskt avancerade lösningen för kunder, som är forskare och kliniker. För mer information, besök: http://www.kromnigon.com.

Mer om GU Ventures:

GU Ventures AB är helägt av den svenska staten sedan 1995 och är sedan 1998 förvaltat av Göteborgs universitet. Målet är att utveckla nya företag baserade på idéer med koppling till Göteborgs universitet. Uppdraget består i att kommersialisera dessa och nå global impact genom att skapa nya ekonomiskt, socialt och miljömässigt framgångsrika och hållbara verksamheter.

GU Ventures är idag en av Sveriges topprankade inkubatorer. Företaget har hittills initierat och finansierat 137 bolag och projekt med över 300 anställda, har attraherat 1 miljard SEK och har haft en omsättning om sammanlagt 2 miljarder SEK under det senaste årtiondet. I 30 av dessa bolag har GU Ventures sålt sitt innehav och 10 är börsnoterade. Inkubatorn stödjer dessa företag inom affärsutveckling, marknad och sälj, organisation, teknikutveckling, IPR, juridik, och såväl strategisk, som förvaltnings- och administrativ support. För mer information, besök: www.guventures.com.