Skip to main content

GU Holding bygger idébank på uppdrag av regeringen

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:57 CEST

GU Holding har fått ytterligare 5,6 miljoner kronor för att arbeta med uppbyggnad av en idébank vid Göteborgs universitet under resterande 2012 och i 2013.

VINNOVA gjorde en utlysning på uppdrag av Utbildningsdepartementet och GU Holding beviljades medel i nationell konkurrens för att bygga idébank med kommersiellt intressanta och internationellt gångbara koncept. Dessa skall vara baserade på upptäckter gjorda av Göteborgs universitets forskare som de av olika anledningar inte kan driva själva och speciellt idéer som är inom ämnesområden som traditionellt sätt är underrepresenterade. GU Holding skall enligt projektplan söka upp, köpa del av och utveckla 6 till 10 nya kommersiellt intressanta upptäckter.

- Satsningen som regeringen nu gör är välbehövlig och för oss innebär det att vi också kan testa nya metoder för kommersialisering av forskningsresultat från exempelvis Konstnärliga, Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten, eller områden inom Sahlgrenska Akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, där vi traditionellt sett inte varit så aktiva, säger Klementina Österberg, VD GU Holding.

- Vi kommer att använda GU Holdings inkubator- och investeringsprocess för att ta upptäckterna till kommersiell tillämpning, säger Andreas Albertsson vid GU Holding. Projektet innebär även att ett större samarbete startas med tre andra holdingbolag anknutna till landets lärosäten, Svenska Lantbruksuniversitetets, Stockholms universitets resp Luleå Tekniska Universitets holdingbolag.

För mer information kontakta Andreas Albertsson, Business Development & Investment Manager och ansvarig för strategiska projekt på GU Holding, 031-786 4799 eller andreas.albertsson@holding.gu.se.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.