Skip to main content

GU Holding byter namn till GU Ventures

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 16:46 CEST

I år firar GU Holding 20 år som inkubator och investerare i tidiga nya affärsidéer med anknytning till Göteborgs universitet. Verksamheten har expanderat kraftigt och vår inkubator- och investeringsverksamhet är nu rankad som topp 10 i Europa. För att visa att vi är mer än ett traditionellt holdingbolag byter vi nu bolagsnamn till GU Ventures.

Sedan 1995 driver GU Holding inkubator- och investeringsverksamhet i Göteborg. I år firar verksamheten 20-årsjubileum och är nu topp 10 bland europeiska inkubatorer, enligt UBI Global Index. Verksamheten har idag flera regionala och nationella uppdrag och består av inkubator- och investeringsverksamhet med drygt 50 forskningsbaserade företag och projekt från Göteborgs universitet. Syftet är att kommersialisera forskningsresultat och omsätta nya innovativa idéer i framgångsrika företag, som skapar nya jobb, växer och expanderar internationellt samt bidrar till samhällsutvecklingen.

-Namnet GU Ventures speglar bättre det som vår verksamhet har utvecklats till med den expansion och de affärer vi skapat, även om vi är precis som tidigare ett holdingbolag helägt av Svenska staten och som förvaltas av Göteborgs universitet. Mina 17 medarbetare och jag arbetar aktivt med att stötta de nystartade företag, som vi har i våra processer med affärsutveckling, finansiering, administration och allt det som behöver göras för att utveckla deras affärer internationellt och GU Ventures är ett passande namn på det, menar Klementina Österberg, VD sedan 2007.

Sedan 10-årsjubileumet har bolagets omsättning ökat från 3,9 mkr till 21,4 mkr. En ökning med 450%. Antalet anställda har vuxit från 3 till 18 personer. Antalet innehav i portföljen har vuxit från 12 till 50 företag och projekt. Totalt antal startade verksamheter har vuxit från 20-tal till 110-tal nya företag och projekt. Bolagets egna investeringsmedel har vuxit kontinuerligt och kommer i huvudsak från egna intjänade medel genom gynnsamma avyttringar som har återinvesterats i nya företag och projekt.

-Många av våra forskare, kunder, finansiärer och saminvestorer har genom åren sagt till oss att vår omfattande verksamhet inte avspeglas i vårt namn. Ett holdingbolag uppfattas av många som ett passivt ägarbolag, vilket vi verkligen inte är. Därför känns det väl förankrat, rätt och riktigt att nu byta namn till GU Ventures AB, säger Andreas Albertsson, Affärsutvecklare och Informationsansvarig vid GU Ventures.

Namnbytet innebär inte några förändringar i verksamheten. GU Ventures målsättning är att fortsätta driva inkubatorverksamhet i världsklass och investera i och äga nya affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, 031-786 5153, 070-440 1190, klementina@ventures.gu.se


OM GU VENTURES, www.ventures.gu.se

GU Ventures affärsidé är att starta upp, utveckla och finansiera nya idéer baserade på kommersialiserings­bara forskningsresultat, affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilka ska förvaltas väl för lönsamhet och tillväxt, och om och när så är lämpligt, utlicensieras eller avyttras.

Bolaget bedriver en inkubator- och en investeringsverksamhet med syfte att erbjuda en stark plattform för bolag och dess grundare att utveckla sina verksamheter. GU Ventures affärs­utvecklare och ekonomer deltar aktivt i utvecklingen av dessa verksamheter och ser till att bolag och projekt har en kompetent styrelse, management och resurser för att genomföra sina affärsplaner och uppnå sina målsättningar.

GU Ventures bildades 1995 med staten som ägare och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Verksamheten finansieras av Göteborgs universitet, Västra Göta­landsregionen, Tillväxtverket samt VINNOVA genom det nationella inkubatorprogrammet. Sedan start har bolaget medverkat till att över 110 nya verksamheter lanserat nya produkter och tjänster på många olika marknader inom läkemedel, medicin- och bioteknik, miljö, energi, IT, utbildning, mm. Dessa verksamheter har attraherat närmare 800 mkr i kapital och skapat över 300 nya jobb. Under de senaste 10 åren har dessa bolag omsatt 1,8 miljarder kronor. GU Ventures har hittills investerat närmare 80 mkr i bolagen och tagit hem över 60 mkr i avyttringar medan stora orealiserade värden kvarstår i portföljen. Bolaget har gjort sammanlagt 30 exitaffärer varav tre av bolagen är noterade, samt lagt ned ett 30-tal verksamheter.