Skip to main content

GU Holding erhåller internationaliseringsförstärkning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:35 CEST

GU Holding har ansökt om och beviljats ett förstärkt inkubatorstöd av Innovationsbron med fokus på internationalisering. De projekt och bolag som återfinns i GU Holdings inkubatorprocess håller regelmässigt en hög teknisk nivå och har mycket goda möjlighet att konkurrera internationellt. Det är en affärskritisk framgångsfaktor att de så tidigt som möjligt exponeras för vad utländska kunder behöver, vad de internationella kapitalisterna söker i ett investeringsobjekt och för lämpliga utländska partners.

- Det är av helt avgörande betydelse för projekt och bolag i tidig fas att komma i kontakt med internationella aktörer på en global marknad, vilket vi kan stötta dem med på fler sätt än vad vi har haft resurser för tidigare, framhåller Klementina Österberg, VD för GU Holding.

GU Holding har de senaste åren intensifierat sina ansträngningar att aktivt bidra till en ökad och snabbare internationalisering av bolagen. GU Holding kommer framför allt använda de nya resurserna till följande tre områden:

- Förstärkning av stödet till bolagen för exportsatsningar
- Förstärkning av internationaliseringskompetens inom inkubatorn
- Långsiktig spetssatsning på kundbehov, värdeerbjudande och försäljning

Förutom GU Holding, har tio andra inkubatorer inom det nationella inkubatorprogrammet tilldelats förstärkt finansiering för att stödja inkubatorföretagens internationalisering och förmåga att växa. Innovationsbrons pressmeddelande finns att läsa här: http://innovationsbron.se/nyheter/forstarkning-av-finansiering-fran-summit/

För mer information kontakta Klementina Österberg, VD GU Holding, 070-4401190 eller klementina@holding.gu.se.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.