Skip to main content

GU Holding och nio affärsänglar bildar såddkapitalbolaget Kaponjären

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:11 CET

För att ytterligare stärka tillgången på tidigt såddkapital för bolagen i GU Holdings portfölj har GU Holding startat såddkapitalbolaget Kaponjären AB och på kort tid attraherat nio affärsänglar som delägare och 2,5 mkr i startkapital.

- Vi försöker ständigt se till att våra bolag har tillgång till rätt kapital och denna typ av initiativ gör att vi på ett resurseffektivt sätt får både kapital och entreprenöriellt kompetenta investerare till våra portföljbolag, säger Klementina Österberg, VD GU Holding. Det är därtill en ära att få bygga företagen vidare med dessa drivna, framgångsrika och erfarna företagare i vår region.

I en tid då GU Holding upplever att många affärsänglar är inaktiva av olika skäl, är det viktigt att synliggöra bra investeringsobjekt och lägga energi på att få igång investeringarna. Överenskommelsen är att Kaponjären genomför investeringar i fem av GU Holdings portföljbolag.

- Konceptet har visat sig vara attraktivt för både våra bolag och för affärsänglar, menar Peter Wendel, Investment Manager på GU Holding. Som Göteborgs universitets holdingbolag har GU Holding ett flöde av mycket intressanta företagsidéer som intresserar investerare och härigenom kan vi effektivisera kapitalanskaffningsprocessen.

Sedan startskottet i augusti, har Kaponjärens ägare och styrelse börjat arbeta med bolagets investeringar. Till styrelse har utsetts Håkan Sterner (ordf.), Peter Wendel, Hans Lindberg och Stefan Larsson.

- Som affärsängel är Kaponjären ett utmärkt sätt att kunna investera i GU Holdings breda portfölj av groddföretag till en rimlig risk och insats. Vi är en samling investerare med olika bakgrunder vilket är både stimulerande och positivt i utvärderingen av bolagen. Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med både GU Holding och teamet av affärsänglar, menar Hans Lindberg.

Kaponjären AB investerar nu i ett urval av företagen i GU Holdings portfölj. Först i tur är Vigor Wave Energy AB, som har utvecklat en princip för att utvinna energi ur vågor.

- För Vigors del innebär Kaponjären att vi kan ta nästa steg i den tekniska utvecklingen som pågår. Kaponjären är nu en av tre nya ägare i bolaget och förutom kapital så bidrar Kaponjären med mycket erfarenhet av entreprenörsdrivet företagande, säger Andreas Albertsson, VD för Vigor Wave Energy AB.

För mer information, eller om du vill bli en ny Kaponjär, kontakta Peter Wendel på 0733-130095 eller peter.wendel@holding.gu.se   

FAKTA
GU Holding
startar, finansierar, förädlar och till lämpliga ägare avyttrar nya verksamheter baserade på forskningsresultat och spetskompetens från Göteborgs universitet. Sedan 1995 har bolaget startat över 50 företag och investerat 70 mkr. Syftet är att nyttiggöra forskning genom att skapa framgångsrika företag. GU Holdings portfölj består idag av ett trettiotal verksamheter i såväl företag i tillväxtfas, som nystartade företag, samt ett antal nya projekt. GU Holding är helägt av Göteborgs universitet. www.holding.gu.se

Kaponjären AB, grundat i augusti 2009, är delägt av GU Holding och nio skånska och västsvenska affärsänglar. Investeringar sker i enlighet med GU Holdings investeringskriterier och upptagningsområde. Kaponjären investerar i rundan efter för-såddsfas och följer investeringen fram till och med pre-expansion. Det finns även möjlighet för delägare i Kaponjären att utanför denna konstruktion investera direkt i något av portföljbolagen.