Skip to main content

GU Holding säljer aktier i Surgical Science

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:01 CET

GU Holding avyttrar majoriteten av sitt kvarvarande innehav i Surgical Science till en av bolagets delägare, Semelin Kapitalförvaltning, som härmed kan stärka sin och nyckelpersoners andel i bolaget.

Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB, benämnt GU Holding, säljer majoriteten av sitt innehav i ett av sina portföljbolag, Surgical Science Sweden AB. Utvecklingen har varit positiv och bolaget har idag en omsättning på drygt 17 mkr med en global kundbas, 11 anställda och en stabil ägarkrets. Nu väntar en ännu mer fokuserad internationell expansion.

- Det är alltid rätt för oss att lämna ett företag när det lämnat startfasen bakom sig och bedriver en stabil verksamhet och fokusera våra resurser på att skapa nya företag och nya jobb, säger Klementina Österberg, VD GU Holding.

GU Holdings avkastning på investeringen har varit drygt 20 procent sedan starten av Surgical Science. Då GU Holdings fokus är att investera och affärsutveckla nystartade bolag i mycket tidiga faser, innebär försäljningen att GU Holding stärker sina möjligheter att investera i nya affärsidéer sprungna ur forskningen vid Göteborgs universitet.

- Vi är medvetna om att GU Holdings ägarengagemang är tidsbegränsat och när man nu vill lämna majoriteten av sitt ägande ser jag det som naturligt att stärka ägarengagemanget. Jag ser en ytterligare internationell satsning som en utmaning i en tid när patientsäkerhet har ännu mer fokus, säger Roland Bengtsson, VD Surgical Science och tillika köpare av aktierna.

Bolaget grundades 1999 och tillsammans med bolagets grundare var GU Holding en av de första investerarna. Sedermera investerade även Sjätte AP-fonden, Innovationsbron, Industrifonden, samt de nuvarande ägarna Jan Bengtsson och Semelin Kapitalförvaltning.

För mer information:

Klementina Österberg, 031-786 51 53 eller klementina@holding.gu.se

Roland Bengtsson, VD Surgical Science resp Semelin Kapitalförvaltning, 031-7416561

FAKTA

Surgical Science Sweden AB utvecklar och säljer verktyg för träning, utbildning och certifiering av kirurger i datormiljö och förser den medicinska professionen med högkvalitativa produkter och tjänster. Bolaget står nu inför en internationell expansion.  www.surgical-science.com

GU Holding startar, finansierar, förädlar och till lämpliga ägare avyttrar nya verksamheter baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet. www.holding.gu.se