Skip to main content

GU Holding stärks med en Rådgivande Grupp

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 16:00 CEST


GU Holding har förstärkt sin organisation med en Rådgivande Grupp som kommer arbeta nära holdingbolaget och dess styrelse med strategiska frågor.


GU Holding startar upp en Rådgivande grupp med syfte att verka för en utveckling av sin egen och sin ägares, Göteborgs universitet, roll som en motor i tillväxtfrågor i samhället och då särskilt i Västra Götalandsregionen.

Den Rådgivande Gruppen består av:

Lena Apler, grundare och VD Collector AB
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden
Bert-Inge Hogsved, grundare och VD Hogia-gruppen
Anders Marsk, klinisk forskning, AstraZeneca
Björn Österlund, Senior Investment Manager, SEB Venture Capital

Gruppen är sammansatt för att kunna bistå med kunskap, erfarenhet och kontakter i olika branscher när det gäller investeringar, företagsförvärv, företagsutveckling och entreprenörskap.

- Vår Rådgivande Grupp är ett viktigt bollplank för oss och vi hoppas att de också ska fungera som ambassadörer för vår verksamhet. Det ska bli stimulerande att få arbeta med Lena, Eva, Bert-Inge, Anders och Björn som alla har mycket att dela med sig av och liksom vi vill arbeta för att förbättra arbetet med nyttiggörande av forskningsresultat genom affärer, säger Klementina Österberg, VD för GU Holding.

Syftet med GU Holdings verksamhet är att stödja Göteborgs universitet och dess forskare att utarbeta strategier för att nyttiggöra forskningsresultat på bästa sätt. Det gäller särskilt att identifiera kommersialiserbara affärsidéer, starta och finansiera upp en kommersiell verksamhet, samt att avyttra sin andel i denna verksamhet till lämpliga industriella tagare. Avkastningen återinvesteras i nya affärsidéer.

- Detta är ett steg i vår strävan att som universitet bli mycket framgångsrika inom innovations- och entreprenörskapsområdet, säger Margareta Wallin Peterson, styrelseordförande för GU Holding och tillika prorektor vid Göteborgs universitet.

GU Holdings portfölj består idag av såväl företag i tillväxtfas, som nystartade företag, samt ett antal intressanta affärsprojekt. Hitintills har 45 företag och projektet startats, alla med forskningsbaserade affärsidéer. Målet är att skapa framgångsrika och lönsamma företag, samt att göra vinstgivande investeringar.


GU Holding ägs av Göteborgs universitet och finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet. Sedan 1996 har bolaget finansierat över 45 nya affärsidéer, som i 40 bolag sysselsätter drygt 200 personer och omsätter 400 MSEK. Kontakta GU Holdings VD Klementina Österberg på klementina.osterberg@holding.gu.se eller 0704-401190, alternativt Informationsansvarig Andreas Albertsson på andreas.albertsson@holding.gu.se eller 0761-386460.


Bifogade filer

PDF-dokument