Skip to main content

GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic deltar i projektet ALFRED: En interaktiv assistent för självständigt åldrande

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:00 CET

Projektet ALFREDs mål är att utveckla en mobil, individanpassad assistent för äldre, som stödjer deras självständighet, vårdkontakt och sociala liv. ALFRED riktar sig specifikt till äldre användare och fokuserar helt på deras behov. ALFRED pågår under tre år med en budget på €4 440 741 och involverar partners från fem europeiska länder, däribland GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic.

ALFRED, ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt, har officiellt invigts. Representanter från konsortiets elva partners från fem olika länder i Europa träffades nyligen hos projektkoordinatorn Ascora nära Bremen i Tyskland, för att diskutera och koordinera det kommande arbetet. ALFRED-projektet delfinansieras av EU genom det så kallade sjunde ramprogrammet inom IKT (informations- och kommunikationsteknik). Projektet pågår under tre år med start i oktober 2013.

ALFRED kommer utveckla en mobil, individanpassad ”betjänt” och utnyttja moderna teknologier såsom taligenkänning som gör det lätt att tala direkt till betjänten. ALFRED kommer alltså vara väldigt lättanvänd och dessutom tillhandahålla tjänster inom social interaktion, vård, fysisk motion och kognitivt utvecklande spel.

Dr Mehmet Gövercin, biträdande chef för den geriatriska forskningsgruppen på sjukhuset Charité i Berlin och chef för avdelningen för åldrande och teknik:

- ALFRED är en innovativ ansats mot att förbättra tillvaron för äldre genom en helt och hållet röststyrd, virtuell assistent. Detta kommer ge människor tillgång till ett brett omfång av digitala vardagsnära tjänster. För att nå detta mål samlar projektet experter från diverse områden inom medicin och IKT.

Forskningsprojektet ALFRED syftar till att bidra till ett samhälle där äldre människor kan leva självständigt hemma, och aktivt delta ekonomiskt och socialt i samhället.

ALFRED grundar sig på fyra huvuddelar:

1.  En användarcentrerad interaktiv assistent som låter äldre ”prata” med ALFRED genom att ställa frågor och ge kommandon;

2.  Individanpassade sociala verktyg som föreslår sociala aktiviteter baserade på användarens intressen och sociala omgivning;

3.  Effektiva och individanpassade vårdverktyg som ger vårdpersonal tillgång till information om användaren, insamlad från (bärbara) sensorer

4.  Förebyggande av fysisk och kognitiv nedsättning genom stimulerande spel som förbättrar användarens fysiska och kognitiva hälsotillstånd

Projektresultaten kommer testas i tre olika länder i Europa, med målet att bereda vägen för kommersialisering och tillämpning i samhället. Testerna kommer äga rum i tre olika miljöer och räknar med att involvera mer än 100 användare. Testdeltagarna kommer bestå av såväl äldre användare som formella och informella vårdgivare.

Mer information kommer publiceras på projektets webbsida:  www.alfred.eu

--

För mer information vänligen kontakta projektkoordinatorn:

Sven Abels, abels@ascora.de,  telefon +49 4222 – 805 850 10

ALFRED delfinansieras av Europeiska kommissionen under FP7-ICT-2013 utlysning 10.  Det har godkänts under Grant Agreement 611218 med en total budget på €4.440.741. ALFRED koordineras av ASCORA GmbH, Birkenallee 43, 27777 Ganderkesee, Tyskland.

Partners: ASCORA, ATOS, WORLDLINE, CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN, AITEX, TECHNISCHE UNIVERSITAET DARMSTADT, NATIONAAL OUDERENFONDS, TALKAMATIC AB, E-SENIORS, TIE NEDERLAND, IESE BUSINESS SCHOOL

För mer information om Talkamatic vänligen kontakta Alexander Berman, CTO Talkamatic AB alex@talkamatic.se, telefon: +46 70 400 99 42,  

eller Roger Cederberg, Business Developer GU Holding roger.cederberg@holding.gu.se telefon: +46 733-631075. 


GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.