Skip to main content

GU Ventures presenterar sin nye ekonom Daniel Brodén!

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2018 14:05 CET

Daniel Brodén, ny ekonom på GU Ventures. Fotograf: Ingela Vågsund, vagsund.se.

GU Ventures kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med anknytning till Göteborgs universitet och utöver sin topprankade inkubator och investeringsverksamhet tillhandahåller GU Ventures även utvecklingsstöd, bl.a. i form av finansiella, redovisnings- och ekonomitjänster. Ekonomiavdelningen består av ett dedikerat team och har nu utökats med ytterligare en kollega, Daniel Brodén.

Daniel Brodén arbetar sedan maj på GU Ventures som CFO för ett flertal företag i företagsgruppen, samt med GU Ventures finansiella transaktioner. Daniel har huvudansvar för den ekonomiska rapporteringen i flera av GU Ventures noterade och onoterade bolag, och kommer att arbeta nära tillsammans med företagens VD:ar. Han tar även hand om all ekonomihantering för några av inkubatorns företag, samt är delaktig tillsammans med kollegorna i uppstartsprocessen av nya företag hela vägen till avyttring av GU Ventures aktier i dessa företag.

- ”Det känns kul att få vara en del av GU Ventures och att få röra sig i den dynamiska miljön som vi verkar i. Det genereras många intressanta idéer på Göteborgs universitet och vi har många spännande företag och duktiga entreprenörer, som vi arbetar med. Jag vill bidra till att de lyckas utveckla sina affärsidéer på ett framgångsrikt sätt och att GU Ventures förvaltar sitt kapital på bästa sätt.” säger Daniel.

Daniel har tidigare studerat på Ekonomprogrammet vid Uppsala universitetet där han tog sin kandidatexamen. Han har även läst ett magisterprogram på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med inriktningen redovisning och revision. Efter studierna började Daniel arbeta på redovisnings- och revisionsbyrån Frejs i Göteborg, där han arbetade med revision av främst ägarledda företag. Efter några år på Frejs flyttade Daniel till Stockholm där han började arbeta på PwC och deras avdelning Financial Services, som jobbar med revision av bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

- ”Daniel är en riktig doer med hög servicekänsla och är en genomtänkt, analytisk och noggrann person. Han har snabbt kommit i arbetsuppgifterna och blivit en nyckelspelare i teamet. Ekonomiservicen, som vi erbjuder företagen och även ett antal externa kunder, är något som är väldigt uppskattat och det är vi mycket stolta över. Det är roligt att kunna utöka ekonomiservicen liksom vårt finansiella kunnande med en så kompetent kollega.” berättar Klementina Österberg, VD på GU Ventures.

Daniel är idag utsedd som Chief Financial Officer i de noterade företagen Cereno Scientific, PExA, Toleranzia, samt för de onoterade företaget OnDosis.

För mer information, kontakta:

Klementina Österberg, VD, klementina@ventures.gu.se, +46 70 440 1190
Daniel Brodén, redovisningsekonom och CFO portföljbolag GU Ventures, daniel.broden@ventures.gu.se, +46 76 866 7787

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 60 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument