Skip to main content

GU Ventures uppmärksammar och gratulerar

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 07:00 CET

Årets ledare: Sara Malcus, VD MetaboGen AB, Årets grundare: teamet i Cellink AB, samt Årets medarbetare: Lorna Fletcher, GU Ventures.

GU Ventures vision är att förbättra världen genom att kommersialisera nya banbrytande idéer. För att uppnå det behövs engagerade, duktiga och drivna individer, som med egen övertygelse gör exceptionella saker.

Under 2016 har nedan personer utmärkt sig särskilt bland de flera hundratals som vi arbetar med. Därför lyfter GU Ventures fram dem som förebilder, tackar för deras insatser och gratulerar till ett exceptionellt resultat!

Årets ledare 2016

Sara Malcus, VD för MetaboGen AB

Sara Malcus har landat en stor och viktig affär för mikrobiomföretaget MetaboGen med ett globalt läkemedelsbolag, Ferring Pharmaceuticals. Affären gällde en ny indikation för MetaboGen, graviditetsklåda. Hon har även startat en klinisk studie tillsammans med sjukvården. Vid lyckat utfall av studien är målet att utveckla behandling mot graviditetsklåda. MetaboGen driver även program inom graviditetsdiabetes med målet att minska utveckling av diabetes hos mamma och barn baserat på tarmfloran. Sara har utfört allt detta på ett imponerande och professionellt sätt, som visar vilken skicklig ledare hon är.

www.metabogen.com

Årets grundare 2016

Erik Gatenholm, Hector Martinez, Gusten Danielsson, Jockum Svanberg, grundare, samt styrelseordförande Göran Nordlund i Cellink AB

Grundarna av Cellink har startat sin verksamhet för ett år sedan. På den korta tiden har de tagit fram en 3D-bioskrivare och eget biobläck, vilka de har sålt och levererat tillkunder i drygt 30 länder. De har även attraherat kapital i två rundor och noterat Cellinks B-aktie på Nasdaq First North, där aktiekursen har fyrdubblats sedan november. De har även vunnit en mängd utmärkelser för sin affärsidé och sitt entreprenörskap. De utgör ett mycket imponerade grundarteam!

www.cellink.eu

Årets medarbetare 2016

Lorna Fletcher, IP expert och affärsutvecklare vid GU Ventures AB

Lorna Fletcher har etablerat en rutinerad process för verifieringsarbetet och utfört det i gott samarbete med Forsknings- & innovationskontoret och GU Ventures. Hon har därtill stöttat utveckling av bl. a. inkubatorbolaget Kromnigon inom flourescence mikroskopi och medverkat till en strategisk aktieaffär. Avyttringen har gett GU Ventures 4 ggr pengarna på 2 år. Allt detta har Lorna uppnått på deltid medan hon varit deltidsföräldraledig med en 1-åring under 2016. Hon har skapat ett gott samarbetsklimat med punktliga leveranser och hög servicenivå.

www.guventures.com

Mer om GU Ventures

GU Ventures har i 20 år kommersialiserat innovativa idéer med koppling till Göteborgs universitet. Bolaget bedriver en inkubator- och såddinvesteringsverksamhet, som har topprankats av UBI Global Index. Resultatet är 137 start-ups som har fått stöd, 100 bedriver verksamhet, 30 ingår i inkubatorn, 13 ingår i förinkubatorn. I ett 30-tal start-ups har GU Ventures sålt sina andelar med god avkastning, samt 10 är börsnoterade. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Externa finansiärer är Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, EU, m.fl.

Är du intresserad av att jobba med oss och att saminvestera med oss för att stötta dessa start-ups; kontakta oss på: information@ventures.gu.se. Läs mer på: www.guventures.com, samt följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook.