Skip to main content

Hurra för alla pristagare i GU Ventures Awards!

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2018 20:10 CET

Vi vill härmed med stolthet och glädje tillkännage att till Årets ledare i GU Ventures Awards utsågs Erik Gatenholm, VD CELLINK, och Martin Olovsson, VD OnDosis. I kategorin Årets grundare utsågs Dr. Margit Mahlapuu, som grundat ScandiCure och Arexela, och Mike Debelak, som grundat Inclusive Business Sweden. Sofia Ström och Andreas Albertsson utsågs till Årets medarbetare. De har lyckats skapa mycket fina resultat i år.

GU Ventures jobbar idag med 64 företag, vilka skapar nästa generations produkter och tjänster och tar sig an några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi vet vad som krävs för att lyckas med att från en lysande idé skapa ett lysande företag. Därför vet vi också vilket hårt arbete som ligger bakom, varför vi varje år väljer att uppmärksamma de individer som utmärkt sig extra under året i GU Venture Awards. I år fick inte mindre än sex av våra mest framstående ledare, grundare och medarbetare ta emot utmärkelsen. 

  • "Hurra för våra pristagare! Med detta vill vi säga stort tack för ert hårda och resultatrika arbete under året och ser med glädje fram emot att följa er fortsatta framgång. Stort tack till alla som har bidragit till ett mycket lyckat år för GU Ventures! Det är en ynnest att jobba med er alla som vi har förmånen att arbeta med", berättar GU Ventures VD Klementina Österberg, som har etablerat GU Ventures Awards i 2016. 


Årets ledare 2018:

Erik Gatenholm, VD CELLINK

CELLINK utvecklar och säljer 3D-bioskrivare och biobläck, samt bidrar till utveckling av bl.a. nya läkemedel, mänskliga vävnader och kosmetika.

Erik har under verksamhetsåret september 2017 till augusti 2018 tagit CELLINK från 13 mkr till 45 mkr i omsättning, ökat antalet medarbetare från 24 till 74 st och expanderat den internationella försäljningen från 24 till 50 länder. Han och teamet har under året genomfört dessutom ett strategiskt företagsförvärv, tagit in 130+ mkr sammanlagt och accelererat produktutvecklingen.

Det är andra året i rad som Erik utses till Årets ledare i GU Ventures Awards, samt i 2016 utsågs han och medgrundare i CELLINK till Årets grundare.

Martin Olovsson, VD OnDosis

OnDosis har utvecklat en innovativ teknologi för flexibel och individanpassad dosering av orala läkemedel. Konceptet knoppades av från AstraZeneca under 2017.

På den korta tid som företaget existerat har Martin genom hårt arbete lyckats med att säkra startfinansiering om 50+ mkr, lyckad produktutveckling, att bygga upp ett nät av strategiska leverantörer, t ex ett samarbete inom ADHD avseende formuleringsutveckling, och framför allt lyckats få på plats ett substantiellt första kommersiellt avtal med ett globalt läkemedelsbolag för en produkt inom området smärta. Målet att utveckla en förbättrad behandling till nytta för såväl patienter som vårdgivare.

Föregående år utsågs Martin till Årets grundare.


Årets grundare 2018:

Margit Mahlapuu, grundare av ScandiCure och Arexela

ScandiCure utvecklar hämmare av ett nytt läkemedelsmål för icke-alkoholisk steatohepatitis (NASH), typ-2 diabetes och andra metaboliska sjukdomar.

Under året har Margit med engagemang och professionalitet genomfört en strategiskt viktig affär i ScandiCure genom att ingå ett avtal med Servier, ett internationellt läkemedelsföretag, för att utveckla ScandiCures innovation inom området metabola sjukdomar. Hon är såväl en framgångsrik forskare som entreprenör.

Mike Debelak, grundare av Inclusive Business Sweden

Inclusive Business Sweden är det svenska nationella centrat för affärer, forskning och innovation med ”the base of the pyramid” som utgörs av de 4,5 miljarder människor som lever på mindre än 8 dollar om dagen. Inclusive Business Sweden stöttar svenska företag att samverka kring fattigdomsrelaterade utmaningar utifrån en hållbar affärsmodell.

Mike och teamet har hjälpt företag och idégivare avseende hur de kan nå de globala hållbarhetsmålen genom implementering av affärsmodeller med "inclusive business" som utgångspunkt, samtidigt som de har genomfört prestigefulla uppdrag för bl.a. SIDA och VINNOVA.


Årets medarbetare 2018:

Sofia Ström och Andreas Albertsson, Affärsutvecklare vid GU Ventures

Förutom att arbeta som affärsutvecklare, har Sofia fokus på hållbarhetsfrågorna och Andreas på ett flertal strategiska utvecklingsprojekt, liksom samarbetet med entreprenörsskolorna.


Vi alla på GU Ventures önskar er alla God Jul & Gott Nytt Innovationsår! 

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 150 nya affärsidéer och investerat ca 100 miljoner SEK sammanlagt i dessa idéer. Ytterligare 2 miljarder SEK har attraherats för utvecklingen av dessa idéer. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Portföljen består idag av ett 60-tal innehav, varav nio är börsnoterade och 44 ingår i inkubatorn. 87% av företagen i portföljen bidrar till 11 av de 17 globala hållbarhetsmålen, som fastställts av FN. Läs gärna mer på: www.guventures.com.