Skip to main content

IDA-änglarna och GU Ventures ingår samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 08:00 CET

IDA-änglarna (Investing Dedicated Angels), drygt trettio kvinnliga investerare, och GU Ventures har inlett ett samarbete med mål att öka stöttningen av företag i tidiga skeden genom finansiella- och personella resurser.

Parterna kommer att samarbeta genom saminvesteringar i företag i tidiga skeden, samt kompetensförstärkning av dessa företags affärsutveckling inom styrelse och ledning. Dessutom kommer parterna att utvecklas genom samarbetet i form av deltagande i gemensamma utbildningar, korsbefrukta varandras stora kontaktnät och ge entreprenörerna nya ingångar.

  - ”Vårt nätverk har både en enorm bredd i kompetens och lång erfarenhet som spänner över många branscher, olika faser, bolagsbyggande och affärsutveckling. Vi har tidigare saminvesterat med GU Ventures i flera företag och därför faller det sig naturligt att inleda ett formellt samarbete” säger Ingrid Thulin, IDA.

IDA-änglarna har stor kunskap inom många områden, såsom utveckling, produktion, inköp, försäljning och ledarskap, vilket de erbjuder alla de företag som de väljer att investera i. Likaså erbjuder GU Ventures genom sin inkubator kompetens inom ovan nämnda områden till sina bolag. Där kan IDA utgöra ett intressant komplement.

  - "Det är väldigt roligt att se hur IDAs vision sammanfaller med GU Ventures vision. Vi vill inom GU Ventures öka jämställdheten i de bolag som vi jobbar med, vilket vi kan göra tillsammans med IDA-änglarna. IDA är ju ett att de få renodlat kvinnliga investeringsnätverken och att fördjupa samarbetet är ett självklart nästa steg." säger Klementina Österberg, GU Ventures.

Under våren planerar parterna att genomföra ett antal investeringsevent tillsammans, dit de välkomnar idégivare och entreprenörer som söker intelligent kapital. Förutom jämställdhet som gemensam mission premierar parterna företag som strävar efter ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.


För mer information, kontakta:

Ingrid Thulin, IDA, + 46 (0)72 – 303 1320, ingrid.thulin@gmail.com

Klementina Österberg, GU Ventures, + 46 (0)70 – 440 1190, klementina@ventures.gu.se


Mer om IDA:

IDA är ett nätverk av kvinnliga affärsänglar i Västsverige som startade 2008 och har ett 30-tal medlemmar. IDA har investerat i drygt 20 bolag i tidigt skede, som ett av få renodlat kvinnliga investerarnätverk i världen. Förutom kapital bidrar IDAs medlemmar med kompetenser som både entreprenörerna och medlemmarna har stor nytta av. IDA värdesätter öppenhet, tydlighet, prestigelöshet och kompetens.

IDAs mål är att:

  • bidra till ökade möjligheter för tillväxtföretag med god potential att skaffa pengar, kompetens och nätverk.
  • bidra med kompetens och kapital till hållbara företag i startupfas
  • bidra till en vidgad syn på företagande tack vare fler kvinnliga investerare
  • vara en arena för presentation av intressanta företag
  • ha roligt

För mer information, kontakta Ingrid Thulin.


Mer om GU Ventures:

GU Ventures AB är helägt av den svenska staten sedan 1995 och är sedan 1998 förvaltat av Göteborgs universitet. Målet är att utveckla nya företag baserade på idéer med koppling till Göteborgs universitet. Uppdraget består i att kommersialisera dessa och nå global impact genom att skapa nya ekonomiskt, socialt och miljömässigt framgångsrika och hållbara verksamheter.

GU Ventures är idag en av Sveriges topprankade inkubatorer. Företaget har hittills initierat och finansierat 137 bolag och projekt med över 300 anställda, har attraherat 1 miljard SEK och har haft en omsättning om sammanlagt 2 miljarder SEK under det senaste årtiondet. I 30 av dessa bolag har GU Ventures sålt sitt innehav och 10 är börsnoterade. Inkubatorn stödjer dessa företag inom affärsutveckling, marknad och sälj, organisation, teknikutveckling, IPR, juridik, och såväl strategisk, som förvaltnings- och administrativ support. För mer information, besök: www.guventures.com eller kontakta Klementina Österberg.