Skip to main content

Innovidis får pris i Merck Grand Awards

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:54 CEST

Den vetenskapliga kommittén vid IMID2012 har beslutat att belöna Innovidis med IMID2012 Merck Grand Award för en framstående rapport som beskriver en ny generation upplinjeringsmaterial för flexibla vätske-kristalldisplayer. Innovidis AB, som ingår i GU Holding gruppen, har som affärsidé att utveckla och marknadsföra uppfinningar inom vätskekristallområdet. Uppfinnare är professor Lachezar Komitov och hans medarbetare inom vätskekristallgruppen vid Fysik, vid Naturvetenskapliga Fakulteten inom Göteborgs universitet. En av patentportföljerna är resultatet av ett långvarigt samarbetsprojekt med det japanska kemiföretaget Nissan Chemical Industries, som är en av de ledande leverantörerna av material för tillverkning av flata bildskärmar med LCD-teknik. Denna patentportfölj har stor kommersiell potential.

En del av de vetenskapliga resultaten som patenterats presenterades i en rapport till konferensen The 12th International Meeting on Information Display (IMID2012) som ägde rum i Daegu, Sydkorea, i augusti 2012. Rapporten beskriver en ny generation upplinjeringsmaterial för flexibla vätskekristalldisplayer. Den vetenskapliga kommittén vid IMID2012 bedömde rapporten som ett framstående vetenskapligt arbete och belönade den med IMID2012 Merck Grand Award. Författarna har även inbjudits att publicera en utökad version av rapporten i tidskriften Journal of Information Displays.

För mer information kontakta Roger Cederberg, Business Development & Investment Manager på GU Holding, 0733–631075 eller roger.cederberg@holding.gu.se eller Prof. Lachezar Komitov, styrelseordförande och tillika grundare för Innovidis AB, 031-772 338 eller lachezar.komitov@physics.gu.se.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.