Skip to main content

InventiveBoard och CEVT i strategiskt samarbete kring innovation

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 14:08 CET

China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) är ett utvecklingscenter för framtida bilar inom Geelykoncernen, och som tillgodoser behoven hos både Volvo Cars och Geely Auto. InventiveBoard AB har fått förtroendet att leverera expertis och en idéhanteringsapplikation till stöd för CEVT’s innovationsarbete.

Bakgrund till samarbetet med InventiveBoard är att CEVT har lanserat projektet Creative@CEVT. Detta är en möjlighet för CEVT anställda att engagera sig i företagets utmaningar genom att dela kreativa idéer. Under Q1-Q2 2016, kommer Creative@CEVT drivas som ett pilotprojekt för att generera idéer om hur CEVT kan förbättras inom olika områden, för att på så sätt bli mer effektivt och innovativt. Samtliga anställda i CEVT i Sverige har möjlighet att delta i pilotprojektet.

- Genom alla kreativa medarbetare på CEVT, finns här otroliga resurser och därmed möjligheter till att kunna definiera kreativa lösningar till företagets olika utmaningar. Det är dessa kreativa krafter vi hoppas släppa fram genom vårt pilotprojekt Creative@CEVT. Vi ser fram emot att testa ett nytt sätt att arbeta med utmaningar och idéer, och hoppas att detta kan bidra till att bygga ett attraktivt och innovativt CEVT, säger Karin Broman, ansvarig för juridik och immaterialrätt på CEVT.

Målsättningen med pilotprojektet är att bedöma viljan hos CEVT’s anställda att engagera sig i att generera kreativa idéer för utmaningar som definierats av CEVT’s företagsledning.

- Det är ett väldigt intressant projekt som vi nu driver tillsammans med CEVT, säger Joakim Wahlberg, InventiveBoard.

- För att lyckas med innovationer krävs systematiskt arbete. Många organisationer tar idag inte tillvara på medarbetarnas förmåga att bidra till innovationsarbetet. InventiveBoards applikation stödjer innovationsprocessen genom att knyta ihop medarbetare oavsett funktion eller geografisk placering. Därmed kan medarbetarna gemensamt generera, utveckla och utvärdera idéer och på så sätt bidra till både inkrementella förbättringar och radikala innovationer, fortsätter Joakim Wahlberg.

För ytterligare information hänvisas till:

InventiveBoard

Joakim Wahlberg, tel +46 360 81 joakim@inventiveboard.com

CEVT

Karin Broman, tel +46 731 44 17 50 karin.broman@cevt.se

Om InventiveBoard:

InventiveBoard tillhandahåller en idéhanteringsapplikation till stöd för organisationers innovationsprocesser. Applikationen är resultatet av flerårig forskning kring styrning av innovationsprocesser och best practice inom området. Bakom projektet står Joakim Wahlberg doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Besök vår hemsida www.inventiveboard.com

InventiveBoard AB är ett inkubator- och portföljbolag hos GU Ventures. GU Ventures finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

GU Ventures finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.