Skip to main content

Jämställdhet en alltjämt viktig fråga!

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 07:00 CET

Vi vill lyfta fram särskilt de som är delägare, idégivare och grundare, som vågat ta steget att starta företag, samt alla de kvinnor som leder företagen, VD:ar, ledamöter och ordföranden.

Igår uppmärksammade många den internationella kvinnodagen, som är den 8 mars, och trots att det är i många år som jämställdheten har varit i fokus, har vi mycket kvar att göra. Inte bara i ledningarna och styrelserna, utan även för ägandet och investeringarna. 


GU Ventures påverkar aktivt i rekryteringsprocesser av teammedlemmar, valberedningars tillsättning av styrelser och i samtal med alla idégivare för att möjliggöra för fler kvinnor att såväl äga som leda företag. Målsättningen som vi arbetar för är att uppnå 40% av endera könet, men vi har långt kvar på vissa områden.

"Det som vi idag inte har mätt är hur stor del av GU Ventures företag som ägs av kvinnor, till hur stor del, hur mycket kapital som investerats av kvinnor och hur mycket tjänar kvinnorna i förhållande till männen i koncernen", berättar Klementina Österberg, vd för GU Ventures och nyligen utsedd som Årets finansprofil i Göteborg. 

Hon har också nyligen supportat och modererat en debatt på eventet "Cash is Queen", som arrangerades av Drivhuset, för att uppmärksamma att ynka 1% av riskkapitalet i Sverige 2018 gick till bolag grundade av kvinnor.

"Det är hög tid att vi röjer bort hinder, hittar lösningar och kan börja leva i ett mer inkluderande och jämställt kapital- och företagsklimat", menar Klementina.


För inkubatorn med 40 objekt är läget följande:

-> Andelen kvinnor som VD:ar ökar i GU Ventures inkubator och idag har vi 11 kvinnor (=27,5%) som VD:ar i de 40 inkubatorföretagen och projekten.

-> Kvinnor som idégivare resp kvinnor i en grupp av idégivare ökar också i GU Ventures inkubator och idag har vi 13 av de 40inkubatorföretagen som har minst en kvinna som idégivare i startteamet (=32,5%). Vad gäller idéflödet i helhet är andelen kvinnor som idégivare 37% och utgör relativt jämna 54% av urvalet för intagning till inkubatorn för de senaste åren.

-> Kvinnor i styrelserna ökar också i GU Ventures inkubator och idag finns kvinnor i över hälften av styrelserna respektive styrgrupperna, nämligen i 21 st (=52,5%) bland de 40 inkubatorföretagen och projekten. Dock är det enbart 5 av de 40 som har en kvinna som ordförande (=12,5%), vilket har sjunkit de senaste åren. Detta beror på att företagen med kvinnor som ordförande har sålts av eller examinerats från inkubatorn, medan återväxten med nya inkubatorföretag har färre kvinnor i topp - än så länge.

För hela portföljen av 71 objekt är läget följande:

-> Det finns 16 kvinnor (=17,4%) som VD:ar i portföljen, vilket visar på att de mer mogna innehaven och de strategiska innehaven i koncernen bestående av främst dotterbolag har fler män som VD:ar än enbart inom grupperingen inkubatorföretagen. Det är -37% lägre på totalnivån portföljen jämfört med enbart inkubatorföretagen.

-> Kvinnor som idégivare resp kvinnor i en grupp av idégivare finns i 20 av 71 innehaven som har minst en kvinna som idégivare i startteamet (=21,7%), som också är väsentligt lägre än för enbart inkubatorföretagen (=-33%).

-> Kvinnor i styrelserna i GU Ventures portfölj finns i 42 av de 71 styrelserna (=45,7%), vilket också är lägre än för enbart inkubatorföretagen. Totalt är 13 av 71 styrelseordföranden kvinnor (=14,1%), vilket är lite bättre än för enbart inkubatorföretagen. Det allvarliga är att det finns så många som 29 företagsstyrelser utan en enda kvinna, som ledamot.

Vår egen personal och styrelse

GU Ventures sysselsätter idag 26 personer i 17,8 heltidsekvivalenter (FTE) för tillfället, varav 17 är kvinnor (=65,4%) och utgör 10,5 FTE (59%). GU Ventures VD och CFO är båda kvinnor. GU Ventures styrelse är jämställd med 3 kvinnor och 3 män, samt har en kvinna som ordförande. GU Ventures valberedning består av en kvinna, som utgör Göteborgs universitets rektor.

Inspiration

Avslutningsvis, vill vi lyfta fram alla de kvinnor som vi arbetar med i våra företag och projekt. Tack ska ni ha! Särskilt ni som är delägare, idégivare och grundare, som vågat ta steget att starta företag, samt alla ni hjältinnor som leder företagen, VD:ar, ledamöter och ordföranden.

Vi hoppas att fler kvinnor som män blir inspirerade till att starta eget, investera kapital och bidra till att bygga vår framtid med bättre lösningar för offentlig och privat sektor, liksom bättre behandlingar av sjuka och mindre påverkan på vår miljö och vårt klimat.

Om GU Ventures AB

GU Ventures AB kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största lärosäten. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 190 nya affärsidéer och är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. Portföljen består idag av ett 70-tal objekt, varav nio är noterade. Vid senaste mätningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya innovationer, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag samt alumnibolagen.