Skip to main content

Nya studier visar att Alzinovas vaccin ALZ-101 ger ett starkt positivt immunsvar i apor

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 09:41 CEST

Som tidigare meddelats har Alzinova under senvintern utvärderat vaccin ALZ-101 i icke-humana primater där man kunde redovisa en mycket god säkerhetsprofil och att inga biverkningar hade noterats i de vaccinerade aporna. Bolaget har nu erhållit ett komplett resultat från studien där mängden antikroppar och typen av immunsvar har undersökts av ett analytiskt laboratorium. Resultaten visar att vaccinet ger ett starkt immunsvar även i apor, vilket är samma djurslag som används i den pågående toxikologisstudien som genomförs enligt GLP (Good Laboratory Practice).

Analysen tyder på att tre vaccindoser av samma formulering som planeras användas i den kliniska studien på människor, resulterar i hög produktion av den klass av antikroppar som är bäst ur ett effekt- och säkerhetsperspektiv.

Per Wester, VD på Alzinova, kommenterar: ”Det är glädjande att vaccinet fungerar som förväntat och är effektivt i alla de djurslag vi undersökt. Särskilt positiva är resultaten i apor som ju är närmare besläktade med människor än möss och kaniner. Det ger därför goda utsikter att den pågående GLP-toxikologistudien kommer att påvisa starka immunsvar med hög säkerhetsprofil som stödjer att testning på människor kan inledas. Vår förhoppning är naturligtvis att vaccinet kommer att uppvisa både ett starkt immunsvar och en god säkerhetsprofil också i människa. Med de besked vi nu fick kan vi se fram emot resultaten i den pågående GLP-studien med stor tillförsikt”.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april, 2018.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

GU Ventures delar information och nyheter från alla sina bolag.

Bifogade filer

PDF-dokument