Skip to main content

Ortoma har fått FoU-stöd från Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:31 CEST

Ortoma, som utvecklar avancerade tekniska behandlingslösningar inom ortopedin, har sökt och beviljats ett FoU-kort BAS bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR). Bidraget syftar till att göra en förstudie om det kliniska behovet och planläggning av en FoU-insats för Ortomas produkt Ortoma Guide.

Resultatet av den avsedda FoU-insatsen utgör viktigt underlag för en innovativ produktlinje inom Ortoma och som kan följas upp med en "FoU Kort Avancerat"-bidrag för framtagning av en anpassad produkt och testning av den. Ortoma Guide är byggt på Ortomas 3-D planeringssystem för ledproteskirurgi baserat på CT eller MR(Datortomografi och Magnetkamera-undersökningar). Kopplat till planeringsresultatet får kirurgen sedan instrumentell navigationshjälp under själva operationen för att positionera proteserna optimalt. Informationen ska tas tillvara i systematiska beräkningar och analyser under tiden som Ortoma vidareutvecklar den produkterna.

- Målet med projektet för Ortoma är att kartlägga och bekräfta det kliniska behovet tillsammans med klinikerna själva och planlägga ett större FoU-projekt för Ortoma Guide, berättar Klementina Österberg, som är Ortomas styrelseordförande. På så sätt vill vi med detta samarbete stärka vår kompetens och i det längre loppet sin globala konkurrenskraft, genom att med basis av identifierade kliniska behov utveckla vårt kunderbjudande.

Bolaget har knutit till sig relevant klinisk kompetens, såväl affärsmässig som rent kirurgisk klinisk kompetens och samarbetar med bl.a. Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Behovet är stort att hitta ett helt tillförlitligt sätt att optimalt positionera de ledimplantat som finns på marknaden, berättar Docent Gunnar Flivik, ortoped vid Skånes Universitetssjukhus. Det finns ett starkt önskemål om att kunna planera för detta före operationen virtuellt i tre dimensioner istället för idag i 2-D på vanliga röntgenbilder.

Ortoma fortsätter därför att avsätta eget kapital och egen tid jämte det nu erhållna stödet från VGR för att utifrån specifika klinikbehov vidareutveckla sin produkt Ortoma Guide så den kan bli till största möjliga nytta för ortopederna.

- Ortoma eftersträvar att kunna erbjuda ett komplett modulbaserat produktsortiment som täcker hela operationskedjan från planering, till stöd under själva kirurgin till en optimal patientuppföljning, berättar Ortomas VD och grundare Dr Matts Andersson.

Dr Matts Andersson är tandläkare och genom sin profession uppfann han och sålde Procera® till Nobel Biocare på 80-talet. Han har sedan dess arbetat med Proceras internationella expansion, som har varit exceptionell. Hans vision är att Ortomas system kan revolutionera ortopedin på samma sätt.

För mer information kontakta Klementina Österberg, VD GU Holding, tillika styrelseordförande i Ortoma AB, 070-4401190 eller klementina.osterberg@ortoma.com eller Matts Andersson, Ortomas VD och grundare, matts.andersson@ortoma.com. Bolagets hemsida: www.ortoma.com.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.