Skip to main content

Seatwirl flaggar om GU Ventures innehav i SeaTwirl

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 15:52 CEST

SeaTwirl AB (publ) har idag flaggat om att aktieägaren GU Ventures har avyttrat aktier och att dess innehav i SeaTwirl nu understiger 5%. Avyttringen är i enlighet med GU Ventures exitstrategi som statlig såddinvesterare att under ordnade former gå ur de av sina innehav som har utvecklats väl och där det finns etablerat en stabil och långsiktig ägarbas.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2.

Då SeaTwirl befinner sig i en fas att bygga större turbiner och har ett större marknadsfokus, har GU Ventures tillsammans med andra större aktieägare säkerställt att SeaTwirl har rätt kompetenser för detta. Därefter har GU Ventures affärsutvecklare, Roger Cederberg, lämnat styrelsen och ordförandeposten i nye ordförandes Jens Tommerups, nye vice ordförandes Peter Laurits och övriga ledamöters goda händer.

Således har GU Ventures, som är en av medgrundarna i SeaTwirl, avyttrat ett antal aktier enligt sin exitstrategi som statlig såddinvesterare, vilket stipulerar att GU Ventures går under ordnade former ur de av sina innehav som har utvecklats väl och där det finns etablerat en stabil och långsiktig ägarbas. SeaTwirl fortsätter att vara ett så kallat Alumnibolag i GU Ventures.

Vi är mycket nöjda med den exceptionella utvecklingen av SeaTwirl och kan konstatera att det statliga uppdraget har fullgjorts. Det har varit väldigt roligt att bidra till SeaTwirls fantastiska team och dess arbete med att bygga bolagets unika lösning för havsbaserade vindkraftverk. Det känns också tryggt att veta att SeaTwirl har flera långsiktiga delägare och stabila industriella ledare som fortsätter att bygga vidare”, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

GU Ventures gjorde sin första investering i SeaTwirl i 2012, då bolaget grundades och fick stöd av GU Ventures inkubator. I samband med det utsågs Roger Cederberg till styrelsens ordförande.

”Ett jättestort tack vill jag rikta till Roger för den starka och uthålliga insatsen i SeaTwirl sedan 2012. Jag hoppas också att vi med vår kvarvarande aktiepost och alla involverade i SeaTwirl kommer att göra en minst lika bra resa framgent, som det har varit hittills”, avslutar Klementina.

GU Ventures innehav i SeaTwirl uppgår till 87 071 st aktier efter avyttringen. Totalt utestående aktier i Seatwirl är 1 743 783 st och följaktligen utgör GU Ventures innehav 4,99% av rösterna och kapitalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD SeaTwirl, +46 70 480 55 29, gabriel.strangberg@seatwirl.com

Klementina Österberg, VD GU Ventures, +46 70 440 1190, klementina@ventures.gu.se

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nyaoch snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

Word-dokument