Skip to main content

SeaTwirl har utsett Jens Tommerup till ny ordförande och Peter Laurits till vice!

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 17:40 CEST

Styrelsen för SeaTwirl AB (“publ”) meddelar härmed att Jens Tommerup har valts till styrelseordförande, när SeaTwirl går in i en ny fas med ökat fokus på kommersialisering. Peter Laurits har valts som vice ordförande, samtidigt som Roger Cederberg och Daniel Ehrnberg lämnar styrelsen.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Då bolaget nu går in en ny fas med större turbiner och ett större marknadsfokus, kommer bolagets styrelse gradvis att ta in nya ledamöter med relevanta kompetenser som speglar bolagets mognadsgrad.

"Jag tackar för förtroendet att gå in som ordförande för SeaTwirl”, säger Jens Tommerup. "Under mitt år som ledamot i styrelsen har jag blivit ännu mer övertygad om att SeaTwirl och dess teknik kommer att spela en viktig roll i framtidens havsbaserade vindkraft. Jag ser fram emot att som ordförande bidra med mina erfarenheter, kontakter och hårda arbete för att göra bolaget ännu mer framgångsrikt."

Jens bedöms med sin bakgrund som tidigare vd för MHI Vestas och sitt globala nätverk inom den havsbaserade vindkraftsindustrin ha en ideal profil för att bli ordförande för SeaTwirl i detta läge.

Peter Laurits kommer att axla en roll som vice ordförande i styrelsen.

“Vi känner att framtiden känns ljus. Jag, Jens och övriga styrelsen kommer att arbeta hårt för att göra SeaTwirl så framgångsrikt som möjligt”, säger Peter Laurits.

SeaTwirls resa har sedan starten 2012 varit fokuserad på teknikutveckling. När bolaget nu går in i en mer kommersiell fas kommer bolagets breda roller att specialiseras för att bättre kunna ta tillvara på den spetskompetens som finns.

Att Roger Cederberg, som varit ordförande sedan starten, så småningom skulle avgå har varit en del av den långsiktiga planen. Innan han klev ner för att bli senior rådgivare, ville han dock hitta de perfekta ersättarna.

”Det har varit ett privilegium att som ordförande få vara med att bygga upp ett av världens mest spännande bolag inom förnyelsebar energi. Nu väntar en ny fas för SeaTwirl, med allt mer globala kontakter. Därför känns det bra att lämna över ordförandeklubban till Jens och till Peter som vice. Jag kan inte tänka mig bättre personer för att leda styrelsearbetet och företaget härifrån”, säger Roger Cederberg.

Jens Tommerup var tidigare VD för MHI Vestas, danska Vestas och japanska Mitsubishi Heavy Industries gemensamma bolag för havsbaserad vindkraft, och har suttit i SeaTwirls styrelse i ett år. Peter Laurits har suttit i styrelsen sedan 2017 och har lång erfarenhet av internationella bolag och förhandlingar.

Samtidigt väljer bolagets grundare Daniel Ehrnberg att tacka för sig i styrelsen och den dubbla roll han har haft som ledamot och teammedlem, för att endast koncentrera sig på teknikutvecklingen.

”Jag är tekniker i grunden och nu när SeaTwirl går in i en ny fas så används min tid bättre för den tekniska utvecklingen”, säger han.

”Roger, Daniel och jag har jobbat nära varandra i många år och det har varit ett väldigt bra samarbete. Jag är glad att de fortsätter sitt engagemang i bolaget nu när de lämnar styrelsen”, säger vd Gabriel Strängberg.
För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument