Skip to main content

Talkamatic, DART och Göteborgs universitet utvecklar talande robot

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 12:49 CET

Talkamatic, delägt av GU Holding, har tillsammans med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Göteborgs universitet beviljats projektmedel från VINNOVA för att bygga en prototyp av en lekande och talande robot för kognitivt funktionshindrade barn och ungdomar.

– Genom att förse en lekrobot med simulerad språkförmåga kan vi erbjuda barn och ungdomar, även sådana som inte har något eget talat språk, möjligheten att träna på att använda språk och dialog på ett roligt och lekfullt sätt, säger Katarina Mühlenbock, enhetschef på DART vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Talkamatic, vars huvudsakliga produkt är dialogsystem för fordonsbranschen, står för dialogteknologin som används i projektet, medan Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet utför den dialogforskning som krävs. DART, Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, är ansvariga för kontakter med användare.

– Projektet är viktigt för Talkamatic i och med att det dels låter oss vidareutveckla och testa centrala delar av vår dialogteknik, dels skapar oss möjligheter till en helt ny produkt, säger Fredrik Kronlid, VD för Talkamatic.

Barnen i målgruppen kommunicerar ofta med hjälp av en teckentavla. I projektet förses tavlan med talsyntes, så att barnet, med hjälp av tavlan, och roboten kan föra en dialog. Dialogen kan handla om vad roboten skall göra, om det finns hinder ivägen för roboten etc.

LekBot-projektet, som är en vidareutveckling av ett tidigare projekt, finansieras av VINNOVAs program "Var Dags IT-demonstratorer" med 1,5 miljoner kronor och i viss utsträckning av projektparterna själva.

För mer information

  – Fredrik Kronlid, VD Talkamatic: 0703-602190

  – Peter Ljunglöf, forskare, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet: peter.ljunglof@gu.se

   – Katarina Mühlenbock, enhetschef DART: 031-342 08 01

 

Bifogade filer

PDF-dokument