Skip to main content

Toleranzias nya föreslagna styrelse till årsstämman

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 12:59 CEST

Inför årsstämma i Toleranzia AB (publ) har offentliggjorts förslag till Toleranzias nya styrelse.

Aktieägare representerande cirka 14,5 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen består av 6 ordinarie styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant som tidigare.

Dessa aktieägare föreslår att:

  • Ola Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie styrelseledamöter;
  • Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton nyväljs som styrelseledamöter;
  • Klementina Österberg nyväljs som styrelsesuppleant;
  • Elisabet Litsmark Nordenstam och Patrik Dahlqvist avtackas som ordinarie styrelseledamöter och Andreas Blom som styrelsesuppleant.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsen utser inom sig en ordförande. Denne planeras att bli Ola Rönn, som har ett långt förflutet inom läkemedelsindustrin och innan dess inom akademisk medicin och som har varit med i Toleranzias styrelse sedan starten. Rönn har en MD och en PhD från Göteborgs universitet och är specialist på invärtesmedicin. Rönn arbetade tidigare bland annat för AstraZeneca som Global Vice President och Chef för Gastrointestinal Therapy Area och Global Vice President för Gastrointestinal Scientific Affairs.

Presentation av de föreslagna nya ledamöterna:

Maarten Kraan, MD, PhD, ursprungligen från Nederländerna, är utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedels­industrin 2003 och har arbetat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.

Eva Lindgren, civilekonom och examen motsvarande pol.mag, har 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt till marknad och blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private partnership med andra läkemedelsbolag och Europa Kommissionen. Hon är även styrelseledamot i bland annat IRLAB Therapeutics, Kulturtubskoncernen och Lorensbergsteatern.

Anders Milton, MD, PhD, har stor erfarenhet av styrelsearbete och ett nationellt och internationellt nätverk inom vård, industri och till investerare. För närvarande är Milton ordförande för Vironova, Immune System Regulation, Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, Stiftelsen Motivationslyftet, samt ledamot i ett flertal styrelser såsom KIBI, Humanova och WeMind. Milton har tidigare varit ordförande för Läkarförbundet, SACO, Svenska Röda Korset, Folk och Försvar, samt World Medical Association. Milton har också varit utredare av bland annat den svenska hiv och aidspolitiken, den svenska psykiatrin, donation och transplantation av organ, och oönskade graviditeter, samt ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamin 2004.

http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/fullstandiga-beslutsforslag-infor-arsstamma-i-toleranzia-ab--publ-,c2537223

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring alla bolag i portföljen samt alumni.