Skip to main content

Vi introducerar OnDosis - ett nytt life science-företag

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 08:00 CEST

Övre raden från vänster: Jan Pilebjer, affärsutvecklare GU Ventures, Martin Olovsson, VD OnDosis AB. Nedre raden från vänster: Magnus Björsne, VD AstraZeneca BioVentureHub, Klementina Österberg, VD GU Ventures.

Baserat på innovativ teknik utvecklad av AstraZeneca, startas nu OnDosis, ett nytt Göteborgsbaserat life science-företag med målet att förenkla dosering och möjliggöra individanpassad administrering av läkemedel. OnDosis produktkoncept kombinerar läkemedel, medicinteknik och digital hälsa till gagn för patienter. AstraZeneca och GU Ventures har grundat OnDosis tillsammans med entreprenöriella VDn Martin Olovsson.

Tabletter och kapslar är de vanligaste sätten att administrera orala läkemedel, men det finns klara begränsningar med dessa konventionella formuleringar. Samtidigt har stora framsteg gjorts i att bättre förstå de bakomliggande orsakerna till individuella patienters sjukdomsbild, vilket ger möjlighet till allt mer individanpassade behandlingar vilket i sin tur ställer nya krav på medicineringen.

För att möta dessa snabbt föränderliga behov hos patienter och sjukvård utvecklar OnDosis en intelligent läkemedelsplattform i form av en handhållen device för flexibel titrering och dosering. Produkten utgörs av en smidig och intuitiv ”penna” som levererar skräddarsydd dosering och möjliggör uppkoppling till ett brett utbud av digitala tjänster, vilket skapar nya möjligheter för att förbättra behandlingsresultat.

  • Det är ett välkänt faktum att många patienter, speciellt små barn och äldre, har svårt att svälja vissa läkemedel. Vi vet också att det finns stor förbättringspotential när det gäller följsamheten till mediciner generellt, och samtidigt ser vi en ökande oro för riskerna med felanvändning av vissa preparat med missbruksrisk. Vi startar OnDosis i syfte att möta dessa utmaningar. Vår plattform integrerar flexibel och skräddarsydd dosering med digital hälsoteknik i en spännande kombination som kan skapa ett paradigmskifte inom flera sjukdomsområden, säger VD Martin Olovsson, entreprenör med bred branscherfarenhet och som kommer att leda det nya företaget.

Innovationen bakom OnDosis har utvecklats under ett antal år av AstraZenecas ”Pharmaceutical technology and development” team. Det nya bolaget är en del av ett bredare Spin Out-projekt, där AstraZeneca samarbetar med Vinnova och regeringen för att skapa en modell för att utveckla nya företag baserade på innovativa idéer som utvecklats av etablerade företag. GU Ventures, en inkubator och såddinvesterare som är helägt av den svenska staten, kommer att bygga och finansiera det nya bolaget initialt. OnDosis etablerar sitt kontor på AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg, Sverige.

  • Det är väldigt spännande att denna innovativa teknik nu får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Alla involverade parter har visat en sann entreprenörsanda och genom grundandet av OnDosis är vi stolta över att bidra till att ytterligare stärka den svenska life science-industrin, säger Magnus Björsne, VD för AstraZenecas BioVentureHub och en drivkraft bakom Spin Out-projektet.

Parterna bakom OnDosis ser detta som ett utmärkt exempel på samarbeten för att utveckla nya företag med potential att bidra till utformningen av framtidens life science-industri. Idén bakom OnDosis stöttades tidigare också av studenter från ”Entrepreneurship in Life Sciences”-programmet vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och genom GU Project Accelerator AB, ett helägt dotterbolag till GU Ventures.

  • Genom att integrera individualiserad behandling och digital hälsa är potentialen för OnDosis teknologi uppenbar. Vi är entusiastiska för att få introducera OnDosis efter en intensiv utvecklingsperiod tillsammans med alla berörda parter och för att bygga företaget i vår inkubator. Vi värdesätter det goda samarbetet som har varit med Martin och AstraZeneca-teamet för att starta OnDosis och vi ser fram emot att tillsammans bygga ett spännande företag runt denna innovation på den internationella marknaden, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

= = = 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Olovsson, VD för OnDosis AB, m.olovsson@ondosis.com, +46 767 728501

Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub, magnus.bjorsne@astrazeneca.com, +46 31 7762858

Klementina Österberg, VD för GU Ventures, klementina@ventures.gu.se, +46 70 4401190

= = =

Om OnDosis

OnDosis utvecklar en intelligent device för individanpassad och flexibel dosering av läkemedel. OnDosis bygger på en avknoppning från AstraZeneca och företaget etableras i AstraZeneca BioVentureHub i Göteborg. OnDosis produkter integrerar flexibel och skräddarsydd dosering med digitala innovationer och e-hälsa, med målet att förbättra behandlingsresultaten för ett brett spektrum av sjukdomar och patienter. Den första OnDosis-produkten är under utveckling med målet att nå marknaden 2020. Läs mer på: www.ondosis.com

Om AstraZenecas BioVentureHub

AstraZeneca etablerade BioVentureHub 2014 som ett bidrag till ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt life science ekosystem i Skandinavien. På vår anläggning i Göteborg öppnar vi upp våra kontor, labbutrymmen och andra faciliteter för akademiska grupper, biotech och medtech bolag som kan dra nytta av AstraZenecas infrastruktur och kompetens inom forskning och utveckling. Läs mer på: www.azbioventurehub.com

Om GU Ventures

GU Ventures AB är helägt av den svenska staten och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Uppdraget är att kommersialisera idéer med koppling till verksamheten vid Göteborgs universitet och att bidra till samhälls- och näringsekonomiska effekter. GU Ventures startar upp och investerar i nya företag, vilka aktivt stöds i GU Ventures inkubator som erbjuder utvecklings- och administrativt stöd. Med 140 affärsidéer startade, som resulterat i över 30 exits och 11 IPOs för GU Ventures, har UBI Global Index topprankat inkubations- och investeringsverksamheten. Besök gärna: www.guventures.com  

= = =