Skip to main content

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark utreder framtida antidopningverksamhet i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 07:56 CET

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark har fått regeringens uppdrag att utreda den framtida antidopningverksamheten i Sverige. - Ett mycket hedrande och spännande uppdrag, säger Eggertz Forsmark. Utredningen ska vara färdig den 29 oktober 2010.

Sekreterare i utredningen blir ämnesrådet Tomas Johansson och dopningkommissionens ordförande Kristina Olinder.

Som utredare ska Malin Eggertz Forsmark bland annat
- kartlägga hur idrottens antidopningsarbete bedrivs
- lämna förslag till hur den nationella antidopningverksamheten ska vara organiserad
- utreda hur arbetet mot bruk av dopningsmedel utanför idrotten kan tas om hand av en ny nationell organisation
- lämna förslag till lagstiftning för att idrottens och samhällets antidopningverksamhet ska kunna bedrivas effektivt, med hänsyn till integritetsaspekter och internationella åtaganden

- Det är ett spännande och hedrande uppdrag, säger Malin Eggertz Forsmark. Den övergripande målsättningen om ett samhälle fritt från dopning genom en fristående nationell antidopningorganisation är viktigt för både idrotten och samhället i stort. - Med två väl initierade utredningssekreterare, i Kristina Olinder och Tomas Johansson, är jag övertygad om att förslaget som presenteras den 29 oktober 2010 kommer att vara väl genomarbetat och förankrat hos berörda organisationer, forskare, kommuner och myndigheter verksamma inom antidopningområdet.

Vid Riksidrottsmötet i maj 2009 fick Riksidrottsstyrelsen uppdraget att verka för att staten och idrotten inleder ett arbete för att skapa en fristående nationell antidopningorganisation, som leds med ett delat ansvar mellan staten och idrottens centrala organisation. I september inkom RF med en begäran om att staten skulle ta initiativ till beslutet och igår den 8 december tillsattes utredningen ledd av Malin Eggertz Forsmark.

Mer om utredningen på regeringens hemsida

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera