Skip to main content

Svensk Gymnastik växer och får unga att idrotta längre upp i åldrarna

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 13:00 CET

Svensk Gymnastik växer så det knakar och omfattar idag totalt 245 000 medlemmar. Det innebär en 15-procentig ökning de senast fem åren och 31 000 nya medlemmar. Verksamheten växer i stort sett hela landet.

Källa: Föreningarnas årsrapporter.

– Det här är fantastiska siffror! Att Svensk Gymnastik växer i en tid då vi ser att allt färre väljer att idrotta i en förening är något vi ska vara stolta över. Siffrorna visar på ett viktigt trendbrott där Svensk Gymnastik bidrar till att anta utmaningen med att få unga och unga vuxna att idrotta längre i förening, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Gymnastiken breddar sitt utbud

För att fortsatt växa och utvecklas är det av vikt att kunna erbjuda ett brett spann av gymnastikverksamheter. Ett rimligt antagande är att barn upp till cirka 10–12 års ålder deltar i flera idrotter men att de därefter ställs inför ett val på grund av intensifierad träningsmängd.

– Den tydliga medlemstillväxten är ett tecken på att våra föreningar faktiskt vågar söka bredare vägar, både genom att utöka redan befintliga verksamheter och ta in nya former. Vi hoppas att denna fina trend fortsätter. Siffrorna bekräftar också att innehållet i vårt strategiska dokument Svensk Gymnastik Vill med utvecklingsmodell och tillhörande nyckelfaktorer är rätt väg för tillväxt, säger Johan.

Allt fler tävlar – i olika discipliner och på sin nivå

Tävlingsgymnastiken ser också en positiv utveckling. Antalet tävlingsförsäkrade medlemmar uppgår idag till 34 500, dvs cirka 15 procent av det totala antalet medlemmar. Försäkringsstatistiken visar också att antalet tävlingsförsäkrade i så gott som samtliga tävlingsdiscipliner fortsätter att öka. Bara det senaste året har antalet tävlingsförsäkrade ökat med 13 procent. Under de senaste åren har det exempelvis tillkommit två nya tävlingsdiscipliner – Drill och Parkour – vilket är ytterligare ett tecken på den växande bredden av verksamheter.

Ökad aktivitet i föreningarna

Tillväxten inom Svensk Gymnastik syns inte bara i de egna mätningarna. I dagarna har Riksidrottsförbundet släppt sina siffror kring Lokalt aktivitetsstöd. I den statistiken sticker gymnastiken ut på ett positivt sätt. På tio år har aktivitetsbidraget ökat med 38 procent. Detta ska ses i ett sammanhang där alla de stora idrotterna förutom innebandyn minskar i antalet tränade timmar i kommunala hallar. Ökningen handlar om antalet deltagartillfällen och vi ser en linjär utveckling i förhållande till vår tillväxt, något som stärker tesen om att fler får tillgång till gymnastiken, snarare än att befintliga medlemmar tränar mer.

– Det här är ytterligare ett kvitto på att Svensk Gymnastik går bra och är en stor bidragsgivare till folkhälsan i Sverige. Vi inte bara blir fler – vi håller också våra aktiva igång i växande omfattning, avslutar Johan Fyrberg.

http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/

Fakta:

  • Siffrorna bygger på Gymnastikförbundets årsrapporter, vilka samlas in från föreningarna varje år.
  • Antal medlemmar: 244500, en ökning med 15 procent eller 31100 nya medlemmar sedan 2011.
  • Den största medlemsökningen syns bland barn mellan 0 och 12 år. Över en tioårsperiod är ökningen cirka 50 procent och idag är runt åtta procent av alla barn i Sverige 0–12 år medlemmar en gymnastikförening.
  • Könsfördelning: Lite mer än var fjärde medlem (27 procent) är man och att antalet män växer stadigt framförallt i gruppen 0–20 år.
  • Svensk Gymnastik blir också succesivt bättre på att attrahera gruppen unga och unga vuxna mellan 13–20 år, vilket kan ses i den 13-procentiga ökningen som skett där under en tioårsperiod.

För mer information, kontakta:

Lotta Darlin, marknad- och kommunikationschef Gymnastikförbundet, 0708 - 912107, lotta.darlin@gymnastik.se

Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet, 08-699 64 94

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. Olika men ändå lika - den egna kroppens rörelser i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling - det är Svensk Gymnastik. Hos oss är alla välkomna.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.