Skip to main content

Kommentarer kring debatten om ”försvunna” hästar

Nyhet   •   Feb 13, 2013 17:58 CET

Just nu pågår en intensiv debatt i media om att hästkött används som råvara i färdigmat trots att innehållsförteckningen anger nötkött. Många medier hävdar att cirka 9 000 hästar ”försvinner” varje år och att risken finns att dessa transporteras utomlands för slakt. Här kommer svar på några av de vanligaste frågorna.

Är det sant att 9 000 hästar ”försvinner” varje år?
I Jordbruksverkets och HNS:s gemensamma rapport ”Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv” görs en teoretisk beräkning att mellan 18 000 och 23 000 hästar dör varje år. När HNS analyserat detta vidare och jämfört uppskattade antalet döda hästar med inrapporterade döda hästar finns en skillnad på mellan 3 500 och 8 500 hästar.

Det är frivilligt att rapportera in när en häst avlivas eller dör, därför är det svårt att ge en exakt siffra på hur många hästar som dör varje år. Vi delar Jordbruksverkets uppfattning om att en del av mörkertalet antagligen består av att döda hästar begravs utan tillstånd, hästägaren kanske inte alltid känner till att det krävs. Utifrån dessa utgångspunkter kan vi konstatera att siffrorna för antalet hästar som saknas i statistiken inte bygger på fakta utan är teoretiska uppskattningar.

Är det tillåtet att exportera hästar för slakt?
Ja, under förutsättning att man uppfyller vissa krav. Enligt tillgängliga siffror från Jordbruksverket är exporten av levande hästar för slakt marginell.

Varför exporteras hästar från Sverige för att slaktas utomlands?
Slaktpriset är högre i vissa andra länder än Sverige.

Vad tycker hästnäringen om debatten?
Det är självklart beklagligt att frågan lyfts under omständigheter med illegal livsmedelshantering, men samtidigt är det bra att frågan aktualiseras. Hästnäringen, genom HNS, har i flera år samverkat med Jordbruksverket för att utreda och belysa alternativen för hur hästarnas liv ska avslutas när så är dags. Vi har utifrån flera aspekter sett fördelar med slaktalternativet och på så sätt åter få in hästen i livsmedelskedjan i större omfattning. Svenskt hästkött är en prisvärd kvalitetsprodukt och vår målsättning är att genom en ökad inhemsk slakt kunna minimera importen av utländskt hästkött.

Har vi någon koll på hästarna efter att karriären är över?
Hästägaren är den enda som har full kontroll över vad som händer med hästen. Det gäller både tävlingshästar och hobbyhästar.

Länk till Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/5.39da9f0113cb389bda880002258.html

Länk till rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse/document/view/haestskattningarna-2004-och-2010-en-analys-utifraan-naeringens-perspektiv-18294

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy