Skip to main content

Svenska hästföretagare i ny klimatstudie

Nyhet   •   Feb 24, 2011 13:08 CET

En ny klimatstudie visar att det finns stora skillnader mellan hästgårdarnas miljöarbete och deras energianvändning. Resultatet från studien visar att huvuddelen av den klimatpåverkan består av koldioxidutsläpp vid transporter (bensin och diesel) och lustgas och koldioxid vid produktion av foder. Samtliga transporter till och från gården som direkt rör verksamheten har tagits med. Det saknas bra bussförbindelser till flera av ridskolorna i studien. Detta bidrar till att det blir många bilresor till och från ridskolorna. Gårdarnas energianvändning, utöver drivmedel, är främst el till belysning. Gårdsstudien har gjorts på uppdrag av Hästnäringens Miljökommitté och LRF.

Här kan du ladda ner studien.

De tolv hästgårdar som ingår i studien

Hästgård 1
Ridskola. 24 hästar varav 16 används i ridskoleverksamhet.

Hästgård 2
Ridskola. 42 hästar varav hälften är ridskolehästar.

Hästgård 3
Ridskola. 18 hästar varav 14 används i ridskoleverksamheten.

Hästgård 4
Ridskola med egen foderproduktion. 45 hästar varav 16 är ridskolehästar.

Hästgård 5
Ridskola. 16 hästar i verksamheten.

Hästgård 6
Stuteri med halvblodshästar. 50 hästar, varav drygt hälften är inackorderingar.

Hästgård 7
Stuteri med varmblodiga travhästar. 50 ston, 25 unghästar och 4 uppstallade hingstar. Under säsong semineras cirka 200 ston.

Hästgård 8
Travanläggning med hästar som tävlar på elitnivå. 55 varmblodiga travhästar.

Hästgård 9
Hästgård inriktad på elittävling inom dressyr. 20 halvblodshästar.

Hästgård 10
Turridning, ridskola och avelsverksamhet. 30 hästar. De flesta hästar går på lösdrift.

Hästgård 11
Mindre turridnings- och eventföretag. Sex hästar.

Hästgård 12
Mindre turridnings- och eventföretag och ridskola. Fyra hästar.


Vilket stall har störst påverkan på klimatet?
När studien drog igång var det flera av gårdarna som inte visste hur mycket el som förbrukades. Några få gårdar var mycket insatta och hade exempelvis redan bytt ut lampor till lågenergilampor. Mest miljöengagerade är de två gårdar som bedriver professionell tävlingsverksamhet. Dessa två gårdar har också högst energianvändningen och störst koldioxidutsläpp. Men det är också dessa gårdar som har störst incitament att effektivisera eftersom de kan spara stora summor pengar.

Den gård som hade högst total energianvändning, mätt i kWh per häst och år, var gård 9 som är ett professionellt dressyrstall med tävlingshästar. Nästan samtliga lampor var energisparlampor ändå förbrukar denna anläggning sju gånger så mycket el per häst och år som gård 7 som har lägst energianvändning. Gård 7 är ett stuteri med varmblodiga travhästar. Stuteriet arbetar aktivt med klimatsmarta åtgärder.

Näst högst energiförbrukning har gård 8 och 3. Gård 8 bedriver, professionell tävlingsverksamhet inom trav. Denna gård försöker återvinna så mycket som möjligt samt samköra transporter och inköp. Lite förvånande är att gård 3, som är en ridskola, har nästan lika mycket energi- och koldioxidförbrukning som travanläggningen.

Det går att få ner både el- och bränsleförbrukningen slår studien fast. Gå in på www.nshorse.se och hitta konkreta tips på hur du som hästföretagare kan minska din klimatpåverkan och samtidigt spara pengar.

Om projektet
Tänk Klimatsmart är en satsning inom hästnäringen för att informera och tipsa om hur vi i hästvärlden både kan lägga om våra vanor, tänka klimatsmart och samtidigt spara pengar. Bakgrunden till satsningen är en gårdsstudie som Hästnäringens Miljökommitté och LRF har initierat.  Den nya gårdsstudien avslöjar flera klimatfällor och har sporrat hästnäringen att ta fram klimatsmarta tips till hästföretagare, ungdomar och andra hästvänner.

I projektet Tänk Klimatsmart deltar Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Projektet har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten.

Ordförklaring:
Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen. Följande organisationer ingår i Miljökommittén: ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Fakta om studien:
Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårdsnära hästnäringen - en gårdsstudie av 12 hästgårdar En studie finansierad av LRF:s klimatprojekt
Rapportförfattare: Camilla Källman

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy