Skip to main content

Besked från regeringen: Inga pengar till hästforskning

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2011 16:33 CEST

Det blir inget statligt stöd till hästforskningen nästa år. Det blev klart när regeringen presenterade sin budget idag. Det är ett hårt slag mot hela hästnäringen.

Hästnäringen har under flera år uppmärksammat regeringen på att den statliga medfinansieringen till hästforskningen är hotad. Dagens besked att det statliga stödet på nio miljoner kronor försvinner är tungt för de svenska hästforskningsmiljöerna men också för hela näringen.
– På sikt kommer detta besked att få konsekvenser för hela hästnäringen. Forskning inom viktiga djurskydds- och veterinärmedicinska områden kommer inte att fortsätta i den takt som vi hade önskat. Men även forskning som har betydelse för samhällsplaneringen och tillväxten inom hästnäringen kommer att påverkas negativt. Ett regeringsbeslut som hämmar vår konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter, säger Stefan Johanson, VD HNS.

Viktig tillväxtfaktor
Inom hästnäringen är de stora förbunden eniga om att hästforskningen är en av näringens viktigaste tillväxtfaktorer. Hästnäringen har långsiktigt arbetat med att utveckla och stärka samarbetet mellan forskningsmiljöerna samt organisationer och företag. Ett arbete som har lett till att forskningen både har hög vetenskaplig kvalitet samt hög relevans för näringen.
– I det ljuset känns dagens besked extra tungt. Men jag hoppas att vi ska kunna säkerställa en långsiktig finansiering av hästforskningen så snart möjligt, säger Stefan Johanson.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB.  HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera