Skip to main content

Djurskydd och hästvälfärd – en het fråga i ny utredning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 19:36 CEST

Vill regeringen svara upp mot kraven på en etisk, miljöanpassad och säker djurhållning? Då bör man ifrågasätta utredningen "Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion". Än en gång skall ansvaret för djurskyddsfrågorna flyttas och de blir dessutom marginaliserade tillsammans med smittskyddsaspekterna för djur, som lever nära oss - hästar, hundar och katter.

Enligt utredningen föreslås en sammanslagning av myndigheter, vilket innebär att frågor rörande djurskydd ska rymmas i en ny livsmedelssäkerhetsmyndighet. Tyvärr måste därmed konstateras att djurvälfärdsperspektivet för till exempel hästar, som inte räknas till de livsmedelsproducerande djuren, nästan helt saknas i förslaget. Det finns all anledning att oroa sig över att hästens sjukdomar och hälsa inte kommer att prioriteras i lika hög utsträckning som de gör idag. Det är naturligtvis helt oacceptabelt eftersom vi på så sätt riskerar att försämra hästvälfärden i Sverige - ett land som snarare haft en tradition av att gå i spetsen för att ett väl utvecklat djurskydd. Det är obegripligt om regeringen är beredd att offra omsorgen för vissa djur för att kunna slå ihop några myndigheter.

Djur är viktiga för många människor på flera olika sätt. Ungefär vart tredje hushåll har ett sällskapsdjur och det mesta talar för att intresset ökar. Många djur fungerar som familjemedlemmar och betyder oerhört mycket. Dessutom tas djurens positiva effekter för människor och samhällsutveckling tillvara alltmer. Hästar används exempelvis numera inom såväl fysisk som psykisk rehabilitering för att få människor att må bättre. Vidare får hundratusentals svenskar en meningsfull och aktiv fritid tack vare hästen. Hästnäringen är också en mycket viktig motor för att behålla servicestrukturerna på den svenska landsbygden.

Med ett ökat användande och större samhällsnytta följer också ett ansvarstagande för att se till att hästarna mår bra. Det borde vara uppenbart för alla parter att hästarna riskerar att hamna i skymundan inom en stor livsmedelsmyndighet.

Även ur smittskyddshänseende är förslaget förkastligt. Risken för att smittor, som finns i vår vardag, kan spridas mellan djur och människor har negligerats vid utformningen av direktiven för utredningen. De senaste årens utbrott av sjukdomar visar att Sverige för närvarande har väl fungerande strukturer och rutiner för sitt djurskyddsarbete. Samarbetet mellan myndigheterna är idag relativt bra anpassat till våra behov.

Utredarens förslag om neddragning av resurser till Statens Veterinärmedicinska Anstalt går också emot den internationella trenden. Till exempel har det inom andra EU-länder satsats på veterinärinstitut efter de senaste årens sjukdomsutbrott. För att kunna hantera den här formen av hot krävs ett lika kvalitativt veterinärinstitut i Sverige som inom övriga EU.

Internationellt har Sverige betraktats som ett föregångsland när det gäller djurskyddsfrågor. Men den svenska tätpositionen är inte självklar utan måste förvaltas och de redskap, som vi har till vårt förfogande måste hela tiden förbättras och utvecklas. Utredningens förslag kan bara tolkas som att hästvälfärden är på väg att monteras ned i Sverige - det känns väldigt oroande.

/Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy